Soa-en hiv-cijfers

Twee derde van alle soa-consulten in Nederland vindt plaats bij de huisarts. Het overige deel doen de soa-poli’s (Centra Seksuele Gezondheid (CSG)) van de GGD’en. Tweemaal per jaar rapporteert het RIVM over het aantal consulten bij de GGD’en en het aantal soa’s en hiv dat daar gevonden wordt. In juni publiceert het RIVM de definitieve cijfers over het voorgaande jaar, inclusief de cijfers en schattingen van de huisartsenpraktijk.

Naast de soa-consulten bij huisarts en GGD, zijn er ook de soa-zelftesten. Deze worden niet bijgehouden door het RIVM . De Stichting Hiv Monitoring rapporteert jaarlijks in november over het vinden en behandelen van hiv-infecties. Wat zijn de huidige cijfers en welke trends zien we op de (middel) lange termijn? 

In 2016 zijn er bij de soa-poli’s meer soa’s gevonden dan in voorgaande jaren. Dat komt doordat de soa-poli’s gerichter testen onder risicogroepen. Daarbij valt wel op dat het aantal gevonden soa’s aanzienlijk verschilt per GGD-regio. 

Voor het eerst rapporteert het RIVM ook regionale verschillen tussen GGD soa-poli’s. Chlamydia wordt het meest onder jongeren gevonden en relatief het meest in onder andere de GGD-regio Groningen. Hepatitis B wordt in Nederland relatief het vaakst in Drenthe vastgesteld. Andere soa’s worden het meest gevonden bij mannen die seks hebben met mannen en relatief vaker in sommige regio’s: gonorroe in bijvoorbeeld regio IJsselland en syfilis in regio Utrecht.  Nieuwe hiv-diagnoses worden het meest gesteld in Amsterdam en Rotterdam. Bij iedere regio vraagt dit om het opnieuw toetsen van de aanpak van de betreffende GGD en gemeente aan de hand van de specifieke lokale situatie.

 

Afname aantal consulten huisarts

Bij de huisartsen is verbazend genoeg het aantal soa-consulten verder afgenomen. En dat terwijl door het nieuwe gerichte soa-beleid niet iedereen bij de GGD’en terecht kan en wordt terugverwezen naar de huisarts. Voor een soa-test bij de huisarts moeten mensen een beroep doen op hun eigen risico en mogelijk zien ze er daarom van af. Het kopen van online soa-testen is bovendien populair. Deze zelftesten zijn echter meestal niet betrouwbaar, zo bleek uit onderzoek van het RIVM en Soa Aids Nederland.  Lees meer 

Soa Aids Nederland vindt:

Mensen die niet meer bij de soa-poli’s terecht kunnen, lijken zich niet bij de huisarts te melden. Dát is hoogst zorgelijk. Toegang voor iedereen tot kwalitatieve goede en laagdrempelige soa-zorg komt hiermee in gevaar.

Lees het nieuwsbericht

Soa Aids Nederland vindt:

Syfilis is terug van weggeweest. Het aantal gevonden syfilis-gevallen bij CSG is met 30% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Belangrijk is  hierop alert te zijn en de richtlijnen te volgen. Maar ook stil staan bij de juiste behandeling, goede counseling en partnerwaarschuwing zijn essentieel. 

Lees ook het artikel in Seksoa Magazine

Wat betekenen de cijfers en trends en hoe speel je daar als professional op in? Dit zijn de uitdagingen voor praktijk en beleid.
 

Meer informatie

Delen