Programma Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 2018

Vrijdag 23 november 2018 - Beurs van Berlage, Amsterdam

Tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 2018 praatten inspirerende sprekers je bij over ontwikkelingen, trends en interventies vanuit het thema ‘Samen naar een doorbraak'. Bekijk hieronder het dagprogramma terug.

08.30 - 09.30 Inloop en ontvangst

Vanaf 08.30 uur ben je van harte welkom in de Beurs van Berlage aan de Damrak 243 te Amsterdam. Kijk hier voor de bereikbaarheid en locatie.

09.30 - 11.00 Ochtendprogramma: Nederland naar nul (plenair)

09.30 - 09.40
Welkomstwoord dagvoorzitter - Febe Deug, Aidsfonds - Soa Aids Nederland


09.40 – 09.55
Stand van zaken in 2018, waar gaan we heen in 2021 en verder? - Henry de Vries, GGD Amsterdam, Amsterdam UMC, RIVM
Henry de Vries toont  de actuele stand van zaken in de soa- en aidsbestrijding en duidt welke inzet nodig is om de doelstellingen uit het Nationaal Actieplan te bereiken. Wat zijn de kansen en bedreigingen en hoe kunnen we door slimme oplossingen een optimaal effect bereiken? Als voorzitter van het  24th STI & HIV World Congress 2021 (Amsterdam) laat hij tevens zien welke ambities we zouden moeten omarmen om in 2021 aan de wereld te tonen.


Community Intermezzo


09.55 - 10.10
Gezonde Generatie 2040. Drie speerpunten uit Actieplan Seks onder je 25e - Suzanne Meijer, Soa Aids Nederland
Bijna 21.000 jongeren deden mee aan de derde editie van het landelijk onderzoek Seks onder je 25e. Hét onderzoek naar liefde, relaties en seks onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Voor het eerst zorgden meer dan de helft van de GGD'en voor extra respondenten om representatieve cijfers te kunnen geven specifiek voor hun eigen regio. Op basis hiervan is een actieplan voor professionals opgesteld, gericht op het behoud en de verbetering van de seksuele gezondheid van jongeren. Suzanne Meijer presenteert drie speerpunten uit het actieplan.


Community Intermezzo


10.10 - 10.25
Onder controle? Evaluatie MSM-actieplan 2013-2018 en drie speerpunten voor de toekomst - John de Wit, Universiteit Utrecht
John de Wit stelt vast wat het resultaat is van het actieplan Onder Controle (2013-2018) voor MSM. Dit doet hij met behulp van beschikbare gegevens uit de recent gepubliceerde MSM Survey 2018 van Universiteit Utrecht, RIVM en Soa Aids Nederland en met de epidemiologische gegevens  van de Stichting Hiv Monitoring en van de RIVM SOA surveillance. Daarmee laat hij zien wat de belangrijkste actiepunten voor de komende jaren zijn en hoe deze op grond van het Nationale Actieplan Seksuele Gezondheid kunnen worden gerealiseerd.


Community Intermezzo


10.25 - 10.40
Hoe werken informele en formele zorg samen? Drie speerpunten voor de toekomst - Karlijn Bunnig, MARA
Karlijn Bunnig vertelt welke toegang tot zorg en gezondheidswinst kan worden geboekt bij groepen met een migratie-achtergrond door informele zorg. Zij presenteert op welke wijze de verschillende initiatieven voor informele zorg kunnen samenwerken met de formele zorg en welke voorwaarden nodig zijn om beste resultaat te bereiken binnen professionele settings. Zij besluit met drie speerpunten voor de toekomst.


Community Intermezzo


10.40 - 10.55
De rol van communities in Oost-Europa & Centraal-Azië en drie leerpunten voor Nederland  - Anke van Dam, AFEW International
Anke van Dam presenteert de resultaten van de inspanningen om de rol van communities in Oost-Europa & Centraal-Azië te vergroten, waardoor ze een betekenisvolle bijdrage aan de soa- en hiv-bestrijding en de seksuele gezondheid leveren. Wat zijn slimme strategieën om de rol van communities te versterken en wat moet je doen om dit te borgen. Zij besluit met het presenteren van drie leerpunten  voor de Nederlandse situatie.


10.55 - 11.00
Een goed gesprek - Gerben Grimmius


11.00 - 11.30 Koffiepauze

Tijdens de kofiiepauze heb je ook gelegenheid om de informatiemarkt en de exposities te bezoeken.


11.30 – 12.45 Workshopronde 1 (op inschrijving)

Er is keuze uit 11 interactieve workshops over de thema’s hiv, soa’s en seksuele gezondheid. Je schrijft je hiervoor in als je je aanmeldt voor het congres.
Bekijk alle workshops van ronde 1


12.45 – 14.00 Lunch

De lunch wordt verzorgd. Tijdens de lunchpauze kun je de lunchbijeenkomst bijwonen van 13.00 tot 13.50 uur. Ook heb je de gelegenheid om de informatiemarkt en de exposities te bezoeken.

13.00- 13.50:   
Lunchbijeenkomst: NL-4-Cure: Een gesprek over de hiv-genezingsonderzoeksagenda -  Marein de Jong (Aidsfonds – Soa Aids Nederland) en Charles Boucher (Erasmus MC)
Kom naar deze sessie en laat je informeren over de thema’s van de hiv-genezingsonderzoeksagenda en ga met elkaar hierover in gesprek. Je mag je lunch meenemen in de plenaire zaal. Vrije inloop.


14.00 – 15.15 Workshopronde 2 (op inschrijving)

Er is keuze uit 11 interactieve workshops over de thema’s hiv, soa’s en seksuele gezondheid. Je schrijft je hiervoor in als je je aanmeldt voor het congres.
Bekijk alle workshops van ronde 2


15.30 - 16.30 Middagprogramma: Nederland naar nul - the last mile (plenair)

Het middagprogramma opent met een gesproken column van de voorzitter van de Hiv Vereniging. Daarna volgen gesprekken met en tussen deskundigen die vanuit hun perspectief reageren op aspecten van de last mile. Daarbij beantwoorden zij vragen van Linda Duits, van elkaar en vanuit de zaal.

Moderator: Linda Duits, Diep Onderzoek en Universiteit Utrecht

15.30 - 15.40
Genezing van hiv, het einde van de community? - Bertus Tempert, Hiv Vereniging
 


15.40 – 15.55   
Wat weten we van mensen die hun hiv-status niet kennen? - Ard van Sighem, Stichting Hiv Monitoring; Udi Davidovich, GGD Amsterdam
Ard van Sighem heeft berekend dat 12 procent van de mensen met hiv hun hiv-status niet kent. Deze schatting is gebaseerd op kennis over de hiv-epidemie in de verschillende risicogroepen, de veranderingen in deze risicogroepen in de loop van de tijd en welk verwacht effect interventies zullen hebben op het verdere beloop van de epidemie. Welke aanwijzingen hebben we om deze 12 procent op te sporen?

Udi Davidowich heeft onderzoek gedaan naar de psychologische barrières die mensen weerhouden om zich op hiv te laten testen terwijl ze wel risico hebben gelopen. Weten we voldoende van deze barrières bij de doelgroepen om deze op te heffen. Wat kan dit bijdragen aan het opsporen van de ontbrekende 12 procent?


15.55 – 16.10    
Wat betekent PrEP voor de preventiemix voor hiv en soa? Over U=U, condooms, partnerwaarschuwing en TasP - Noëmi Nijsten, GGD Gelderland Zuid; Hanna Bos, Aidsfonds - Soa Aids Nederland
Noëmi Nijsten, is als coördinator seksuele gezondheid van GGD Gelderland-Zuid nauw betrokken van het preventieaanbod. Zij is coördinator van We Are PrEPared, het landelijk samenwerkingsproject voor implementatie van PrEP, ter completering van de preventiemix.

Hanna Bos speelt vanuit Aidsfonds – Soa Aids Nederland een sleutelrol om via netwerken van professionals de implementatie te bevorderen van de vernieuwingen in het preventiebeleid op het terrein van hiv en andere soa. Zij is betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en innovatieve tools, zoals chatbots, die te zamen de preventiemix volledig moeten maken.


16.00 - 16.25    
Een beter leven met hiv? De toekomst zonder stigma, gezond oud worden, tijdig testen, bewuste leefstijl - Kees Brinkman, OLVG; Sarah Stutterheim, Universiteit Maastricht
Kees Brinkman is als behandelaar en onderzoeker nauw betrokken bij het onderwerp ‘gezond ouder worden met hiv’. Dat begint met het stimuleren van het tijdig laten testen op hiv en andere soa's. Daarnaast is therapietrouw van belang en een gezonde leefstijl.

Sarah Stutterheim heeft onderzocht wat het belang is van een toekomst zonder stigma en wat de voordelen zijn voor het tijdig testen, therapietrouw en een gezonde leefstijlen. Hoe kan stigma het beste worden tegengegaan?


16.25 - 16.30     
Afronding en conclusies - door Linda Duits


16.30 - 17.30 Afsluiting

Ter afsluiting is er een borrel en kun je napraten en netwerken. Ook is er nog gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken en de exposities te bekijken.


Informatiemarkt

Tijdens het congres is er een informatiemarkt met onder andere partnerorganisaties en actiegroepen. Dit biedt jou de mogelijkheid om in gesprek te gaan met andere partijen, professionals en communities.


Exposities

Laat je tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 2018 inspireren door twee bijzondere exposities:
de internationale fototentoonstelling van Bridging the Gaps en de kunstexpositie van de Georgische kunstenaar Lado Darakhvelidze mogelijk gemaakt door AFEW International.


 

Delen