เมื่อใดท่านทำงานเป็นรายเดือน [Loondienst]?

กฎหมายแรงงานแรงงานสัมพันธ์ประกันทางสังคมเรื่องของการจ่ายภาษี


มีความเป็นไปได้สามประการเพื่อที่จะทำงานขายบริการทางเพศในเนเธอร์แลนด์.

  • ท่านทำงานเป็นกิจการอิสระ; ท่านไม่ทำงานให้กับนายจ้างแต่ทำให้กับตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในทางธุกิจของตน.
  • ตามเงื่อนไขเหมารวม [opting-in]; ท่านทำงานให้กับนายจ้าง อย่างเช่น ทำงานในซ่อง, ร้านนวด, บ้านส่วนตัว หรือให้กับบริการเอสคอร์ส, แต่ไม่ทำงานเป็นรายเดือน.การทำงานประเภทนี้เป็นรูปแบบก้ำกึ่งระหว่างการทำงานอย่างอิสระกับการทำงานเป็นรายเดือน. ซึ่งนายจ้างต้องมีข้อตกลงกับสำนักงานภาษีหรือสรรพกร, ซึ่งนายจ้างต้องหักเงินภาษีและเงินสมทบจากโสเภณีและจ่ายเงินที่หักนั้นให้แก่สรรพกรและอูเวเฟ [UWV].
  • ท่านทำงานเป็นรายเดือน;ท่านทำงานให้กับนายจ้างและนายจ้างนี้ไม่มีข้อตกลงกั สำนักงานภาษี. สำนักงานภาษีและ UWV มองว่าท่านเป็นลูกจ้างรายเดือน.ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกจ้างประจำหรือไม่ก็ตาม.

พูดคุยกับนายจ้างเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้กับกิจการว่าเป็นแบบไหน: รายเดือนหรือตามเงื่อนไขเหมารวม[opting-in].

ข้อควรระวัง
ถ้าหากนายจ้างมีข้อตกลงกับสำนักงานภาษี, เขาต้องทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้. ดังนั้นจึงต้องระวังให้มาก. ถ้าหากนายจ้างไม่ทำตามเงื่อนไข, โดยที่เขา อย่างเช่น กำหนดเวลาทำงานของท่านและกำหนดการแต่งกายของท่าน, ถือว่าท่านเป็นลูกจ้างรายเงินเดือน.

ข้อมูลเพิ่มเติม
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขเหมารวม[opting-in], ได้ที่สำนักงานภาษี (Tax Administration) หรือโทรติดต่อ: 0800 -0543.

Delen