สุขภาพและโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์

(Health and STI's)

การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
สุขภาพของท่านเป็นเรื่องสำคัญ.
การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยป้องกันไม่ให้ท่านป่วยโดยการติดเชื้อโรคเอดส์หรือโรคอื่น ๆ ที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์. ซึ่งเป็นการปกป้องตัวของท่านเองและผู้ที่ท่านมีเพศสัมพันธ์ด้วย. ดังนั้นจึงมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเสมอและไม่ยอมถูก หว่านล้อมให้ทำงานโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย. ลูกค้าและนายจ้างขอจากท่านไม่ได้เป็นอันขาด!

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ, โรคติดต่อต่าง ๆ จากการมีเพศสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้จากหมอบ้านของท่านหรือที่หน่วยโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ของศูนย์บริการสุขภาพและสุขภาพจิต (GGD). ที่ GGD ท่านสามารถขอให้ตรวจโรคติดต่อต่าง ๆ จากการมีเพศสัมพันธ์ได้ฟรีโดยนิรนาม. ท่านจึงไม่ต้องบอกว่าท่านเป็นใคร. ผลของการตรวจเป็นเรื่องส่วนตัว. เฉพาะท่านเท่านั้นที่รู้ผลต่าง ๆ.

สิทธิของท่าน
ท่านมีสิทธิทุกประการต่อการทำงานอย่างถูกสุขอนามัยและอย่างปลอดภัย. หากท่านทำงานเป็นรายเดือนให้กับนายจ้าง, ในคลับหรือในเอสกอร์ต, ดังนั้นท่านจึงได้คำนึงถึงดังต่อไปนี้:

  • นายจ้างต้องจัดการดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย.
  • ห้องที่ท่านทำงานต้องสะอาด, ต้องมีที่สำหรับให้ท่านทำความสะอาดล้างตัวได้และต้องมีผ้าเช็ดตัวที่สะอาดในปริมาณที่เพียงพอ.
  • นายจ้างต้องจัดการดูแลเพื่อให้ท่านทำงานกับลูกค้าต่าง ๆ เป็นไปโดยไม่มีความเสี่ยงใด ๆ; ในคลับท่านต้องสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากห้องที่ทำงานของท่านได้และสามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยทันทีทันใดด้วย. ในเอสคอร์ตต้องมีการจัดการด้วยให้ที่ทำงาน (ที่บ้านของลูกค้าหรือในโรงแรม) ปลอดภัย.
  • นายจ้างยึดถือหลักการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย; ดังนั้นเขาจึงไม่โฆษณาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและยอมให้ GGD ตรวจสอบ.

ข้อมูลเพิ่มเติม และการร้องเรียน
ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ และท่านทำงานเป็นรายเดือนให้กับของนายจ้าง, ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หน่วยตรวจสอบทางสังคมและแรงงาน [Inspectie SZW]ได้. องค์กรนี้สามารถทำการตรวจสอบได้ถ้าหากท่านต้องทำงานโดยไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกสุขลักษณะ. หากท่านไม่ประสงค์จะให้ตรวจสอบ, หน่วยงานนี้ก็จะทำการบันทึกปัญหานี้ไว้เป็นเพียงการร้องเรียนเท่านั้น. โดยการบันทึกการร้องเรียนประเภทนี้ หน่วยตรวจสอบทางสังคมและแรงงาน [Inspectie SZW] จะได้รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในธุรกิจด้านการขายบริการทางเพศ ที่มีผลต่อทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพ. หน่วยตรวจสอบแรงงานเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของท่านอย่างเป็นความลับเสมอ.
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนต่อหน่วยตรวจสอบทางสังคมและแรงงาน [Inspectie SZW] และ

ท่านสามารถขอคำแนะนำได้ที่ GGD ในพื้นที่ของท่าน, ผ่าน , ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ, PIC ผ่าน และในอัมสเตอร์ดัม ที่ การขายบริการทางเพศ และศูนย์สุขภาพ, P&G292 ผ่าน 

Delen