สิทธิและภาระผูกพันต่าง

ๆ ของท่านในเงื่อนไขเหมารวม

ข้อตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานและรายได้ต่าง ๆ
ก่อนที่ท่านจะไปทำงานกับนายจ้างตามเงื่อนไขเหมารวม, เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความตกลงให้ชัดเจนและทำเป็นสัญญาขึ้น. สัญญานี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ อย่างเช่น การทำงานพิเศษและพวกท่านจะแบ่งเงินที่ได้มากันอย่างไร. ไตร่ตรองก่อนล่วงหน้าว่าท่านเองต้องการอะไรและจากนั้นให้นายจ้างจดบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ในกระดาษ. ข้อควรระวังในการทำการตกลงว่าในประเด็นต่อไปนี้ท่านกำหนดเองได้คือ:

 • ท่านทำงานในวันและเวลาใด
 • ในเวลาทำงานท่านสวมเสื้อผ้าแบบใด
 • เลือกใครเป็นลูกค้าและทำอะไรให้กับเขาได้
 • ใครเป็นหมอประจำตัวของท่านและทำการตรวจโรคได้ที่ไหน
 • เมื่อใดที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ท่าน
 • ผ้ว่าจ้างโทรหาท่านที่บ้านได้หรือไม่หรือส่งจดหมายไปยังบ้านที่อยู่ของท่านได้หรือไม่

ท่านคาดหวังอะไรจากนายจ้างได้บ้าง?
นายจ้าง:

 • หักภาษีจากทุกอย่างที่ท่านทำรายได้และเขาให้ท่านดูว่าเขาหักค่าอะไรบ้าง. เขาให้ใบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงินได้ที่บ่งบอกชัดเจนว่าท่านทำรายได้อะไรบ้างและหักและจ่ายภาษีและค่าเบี้ยประกันจากรายได้นั้นเท่าไหร่.
 • บันทึกข้อตกลงที่พวกท่านได้ทำขึ้นในกระดาษ.
 • อะไรที่เขารู้เกี่ยวกับท่านต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ, ที่อยู่ของท่านด้วย.
 • ให้งานอื่นเพิ่มซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่อยากทำไม่ได้.
 • ห้ามไม่ให้บังคับท่านดื่มเหล้าหรือเสพยา.
 • ห้ามไม่ให้บังคับท่านรับลูกค้าที่ท่านไม่อยากรับหรือการบริการที่ท่านไม่อยากทำ.
 • ห้ามไม่ให้บังคับท่านทำงานโดยไม่สวมถุงยางอนามัยเป็นอันขาด.
 • ห้ามไม่ให้ท่านทำงานให้กับนายจ้างรายอื่นไม่ได้.
 • ห้ามไม่ให้หักเงินเพิ่มโดยไม่มีเหตุผลจากส่วนเงินได้ของท่านและห้ามไม่ให้เก็บอะไรที่ลูกค้าจ่ายให้แก่ท่านจากการทำงานเพิ่มไว้เอง.
 • ห้ามไม่ให้เรียกค่าปรับ.

ถ้าหากนายจ้างไม่ยึดปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ, ท่านก็สามารถแจ้งต่อสำนักงานภาษี. สำนักงานภาษีจะทำการตรวจสอบการแจ้งรายงาน.
เนื่องจากท่านทำงาน, ท่านต้องจ่ายภาษี. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ และมีความหมายอย่างไรต่อท่าน.

ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านต้องการทราบเกี่ยวกับภาระผูกพันซึ่งกันและกัน?
Belastingdienst.nl หรือโทร 0800-0543.

ท่านสามารถดูได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆหรือโทร:
ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ (PIC)
การขายบริการทางเพศ และศูนย์สุขภาพ P&G292 เบอร์โทรศัพท์: 020-531 8600.
 

Delen