สิทธิและภาระผูกพันต่าง ๆ กับการทำงานแบบอิสระ

อะไรที่ท่านต้องคำนึงถึงถ้าหากท่านทำงานให้กับตัวเอง?
สมมติว่า, ท่านอยากจะเริ่มประกอบการค้าขายบริการทางเพศแบบอิสระ. เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านทำตามกฏเกณฑ์ต่าง ๆ. ดังนั้นท่านต้องจดทะเบียนการค้าที่สำนักพาณิชย์ [Kamer van Koophandel] และที่สำนักงานภาษี. สองเรื่องนี้ท่านดำเนินได้ที่สำนักพาณิชย์, เพราะที่นั่นทำการลงทะเบียนที่สำนักงานภาษีให้ท่านได้เลย.  ดังนั้นรัฐบาลได้รับรู้ว่าท่านมีกิจการเป็นของตัวเอง.

ภาษีต่าง ๆ
เนื่องจากท่านทำงาน, ท่านชำระภาษีจากเงินได้ของท่าน. ท่านต้องจัดการเรื่องต่าง ๆ หลายประการ:

  • ท่านต้องมี เลขประจำตัวประชาชน (เลขประกันสังคม), ซึ่งท่านสามารถขอได้ที่อำเภอ. ในกรณีคุณมีสัญชาติดัตช์ คุณจะพบตัวเลขนี้ในหนังสือเดินทางของคุณ, หรือในใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน.
  • นอกจากนั้นท่านก็เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกฏพิเศษต่าง ๆ สำหรับภาษีและเบี้ยประกันต่าง ๆ. สำหรับสำนักงานภาษีเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องจัดการเรื่องงานธุรการให้ถูกต้องตามสถานะการณ์ปัจจุบัน. งานธุรการของท่านอาจให้จัดการโดยนักบัญชีหรือนักธุรการก็ได้. ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีถ้าตัวท่านเองไม่ได้รอบรู้ในเรื่องบัญชี.
  • กฎหมายบังคับให้ท่านเก็บเอกสารต่าง ๆ ไว้เป็นเวลาเจ็ดปี.

ข้อแนะนำคือ:

  • ลงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับงานและเงินได้ต่าง ๆ ทุกวัน, ใน อย่างเช่น สมุดลงบัญชีเงินสด.
  • จ้างนักบัญชีที่จัดการกิจการของท่าน.

ความเป็นส่วนตัว
สำนักงานภาษีและนายจ้างมีจรรยาบรรณในการเก็บรักษาความลับ. ซึ่งหมายความว่าข้อมูลต่าง ๆ ของท่านต้องเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับ.

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ท่านต้องทำเกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ, ซึ่งท่านสามารถขอได้ที่สำนักงานภาษี Taxes. ค้นหาดูได้ด้วยที่ เว็บไซต์, คลิก หรือ โทรศัพท์ 0800 – 0543.
บนเวปไซด์ของสำนักพาณิชย์ Chamber of Commerce ท่านค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้.

Delen