เมื่อใดท่านทำงานให้กับตัวเอง

ท่านทำงานขายบริการทางเพศแบบอิสระ [ZZP-er] ถ้าท่านไม่ทำงานให้กับนายจ้าง.

การจดทะเบียน/ใบอนุญาต | การดำเนินกิจการ | ประกันทางสังคม


ถ้าหากท่านทำงานสำหรับตัวเอง, ท่านก็ต้องทำเองดังต่อไปนี้:

  • ขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่อาจต้องมี
  • จดทะเบียนที่สำนักพาณิชย์ [Kamer van Koophandel]
  • ทำเรื่องธุรการเอกสารและทำการจัดเก็บ
  • จัดการเรื่องภาษีต่าง ๆ ทั้งหมด

การทำกิจการอิสระ [ZZP-er] ท่านมีอิสระอย่างมาก แต่ก็มีความรับผิดชอบต่างๆ มากมายด้วยเช่นกัน.

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำกิจการอิสระ, ท่านสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานภาษี ที่ (Taxes)โทรศัพท์: 0800 – 0543.
นอกจากนี้ท่านยังหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในเว็บไซต์ ของหอการค้า Chamber of Commerce ซึ่งมีภาษาอังกฤษด้วย. ถ้าท่านต้องการข้อมูลทางวาจา ท่านหาที่อยู่ของหอการค้าในพื้นที่ของท่านได้บนเว็บไซต์.

Delen