บ้านที่อยู่อาศัยและที่พัก(ฉุกเฉิน)

ท่านกำลังหาบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่พัก(ฉุกเฉิน)?
ส่วนมากในอำเภอของท่านมีสถานที่ที่ท่านสามารถพักอาศัยชั่วคราวได้.
ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักและบ้านที่อยู่อาศัยได้:

 •  www.shop-denhaag.nl ช๊อป [SHOP] เป็นมูลนิธิให้ความช่วยเหลือและรับดูแลผู้ที่ทำงานขายบริการในกรุงเฮก.
  โทรศัพท์: 070 - 361 47 47.
 •  www.pg292.nl โทรศัพท์: 020 - 5318600
 •  www.legerdesheils.nl เลเคอร์ เดิ๊ส ไฮลส์ [Leger des Heils] ท่านสามารถพบได้ในหลายอำเภอในเนเธอร์แลนด์. องค์กรเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือถ้าหากท่านมีปัญหากับบ้านที่อยู่อาศัยหรือหนี้สิน. และองค์กรเหล่านี้จะคอยรับฟังปัญหาของท่าน.
 •  www.asja.nl อัสยา [Asja] เป็นบ้านพักฉุกเฉินใน ฟรี๊สลันด์ [Friesland] สำหรับผู้ที่ทำงานขายบริการที่ยังมีอายุน้อย ถึง อายุ 23 ปี (แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกเขตฟรี๊สลันด์ก็ตาม) ซึ่งต้องการจะสร้างชีวิตแบบอื่น.
  โทรศัพท์: 0900 – 567 56 78.
 •  www.humanitaspmw.org ฮิวมานิตัส หน่วยสังคมสงเคราะห์การขายบริการทางเพศ [Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk] ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขายบริการทางเพศในร๊อตเตอร์ดัม.
  โทรศัพท์: 010 – 221 17 15.
 •  www.deregenboog.org เดอะ เรเกิ่นโย๊ค [de Regenboog] เป็นมูลนิธิในอัมสเตอร์ดัมเพื่อดูแลและมีที่พักให้คนที่ไม่มีที่พักพิงและคนที่ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยและให้คนที่เสพติดต่าง ๆ.
  โทรศัพท์: 020 – 531 76 00.
 •  www.scharlakenkoord.nl สคาร์ลาเกิ่น กอร์ด [Scharlaken Koord] เป็นหน่วยสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการช่วยเหลือเหล่าผู้ขายบริการทางเพศในหลาย ๆ เมือง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการป้องกัน, การทำงานข้างถนน, และงานสังคมสงเคราะห์.
  โทรศัพท์: 020 – 622 6897.

Comensha
ถ้าหากท่านเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ท่านก็สามารถขอความช่วยเหลือในเมืองที่ท่านอยู่ได้ที่ ศูนย์ประสานงาน การค้ามนุษย์ (CoMensha).
มูลนิธิอิสระนี้จัดการที่พักรับรองให้แก่เหยื่อจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและการค้ามนุษย์. ทุกอย่างที่ท่านเล่าให้ฟัง, จะเก็บไว้อย่างเป็นความลับได้.
อีเมล์: info@comensha.nl หรือ โทร: 033 - 448 11 86 (จันทร์-ศุกร์ จาก 9.00 ถึง 17.00 น.). ท่านจะรับข้อมูลเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์และภาษาอังกฤษได้.

Delen