จัดเตรียมการอย่างดี

เว็บไซต์เสนอข้อมูลพื้นฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือและโสเภณี เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน,ประกันสังคม, การจ่ายภาษี, สุขภาพ, การทำงานขายบริการทางเพศในประเทศเนเธอร์แลนด์และการเลิกการค้าประเวณี

งานที่ได้ค่าจ้าง | ทางเลือกในการเข้าร่วม | ทำกิจการงานของตนเอง | เรื่องทั่วไป


หัวข้อที่สามารถหาข้อมูลได้:

  • แรงงาน
  • ประกันสังคม
  • การจัดการด้านภาษี
  • ทำงานอย่างถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
  • การทำงานขายบริการทางเพศ
  • การเงิน
  • ที่อยู่อาศัยและบ้านพักฉุกเฉิน
  • ความเป็นไปได้ในการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
  • ความช่วยเหลือในการหยุดทำงาน

การแปล
ข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ ‘โสเภนี จัดการอย่างถูกต้อง’ นี้ได้ถูกจัดแปลขึ้นมาเจ็ดภาษา:ภาษาอังกฤษภาษาสเปน, ภาษาฮังการี่, ภาษารูมาเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาจีน และ ภาษาไทย.

เหตูการณ์ล่าสุด
กฎหมายว่าด้วย "การควบคุมดูแลธุรกิจการค้าประเวณี และการปราบปรามการละเมิดสิทธิ ในธุรกิจบริการทางเพศ '(WRP) ขณะนี้ไม่ผ่านมติวุฒิสภา วุฒิสภาเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความปลอดภัยผ่านการลงมติคัดค้านในที่ประชุม ต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏหมาย โดยการตัดออกซึ่งการบังคับการจดทะเบียนของโสเภณี และการบังคับผู้ใช้บริการให้รับผิดชอบในการเลือกใช้บริการกับโสเภณีที่มีการจดทะเบียนเท่านั้น ตามที่มีอยู่ในร่างกฎหมาย ให้คงเหลือแต่ระบบในการออกใบอนุญาตการประกอบการธุรกิจทางเพศแบบเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และเพิ่มอายุการทำงานเป็น 21 ปี การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายนี้ต้องผ่านมติรัฐสภา ก่อนที่จะถูกนำเสนอต่อไปยังวุฒิสภา.


หมายเหตุ. ส่วนนี้ของเวปไซด์ได้ถูกจัดทำขึ้นมาในปี 2009 เป็นความคิดริเริ่มของกระทรวงสังคมและแรงงาน (SZW) ในความร่วมมือกับกระทรวงการศึกษา, วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข, อนามัยและกีฬา.
ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ. องค์กร (บรรณาธิการ) มุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์บนเว็บไซต์นี้ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องในเวลาที่ได้รับมา หรือว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลยังคงถูกต้องอยู่ ดังนั้นท่านไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใดจากข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ได้ เว็บไซต์นี้ยังมีการเชื่อมโยงกับลิงก์ของเว็บไซต์ภายนอกต่างๆที่สำคัญต่อการรับทราบ องค์กรไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อ้างอิงเหล่านี้f

Delen