ความช่วยเหลือกับการหยุดงานขายบริการทางเพศ

ท่านอยากหยุดทำงานเป็นผู้ขายบริการทางเพศ? เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ง่ายเสมอไป, มีองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือท่านในการหางานอื่นได้. หน่วยงานเหล่านี้สามารถช่วยท่านให้หลุดพ้นจากหนี้สินของท่านหรือช่วยหาบ้านที่อยู่ให้ท่านด้วย. หรือหน่วยงานเหล่านี้ช่วยท่านบำบัดรักษาจากการติดยา.

ในหลายอำเภอมี ‘โครงการทางออก’ พิเศษต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานทำงานร่วมกันเพื่อช่วยท่านต่อการหยุดทำงานเป็นผู้ขายบริการทางเพศและช่วยในการหางานอื่น.
เพื่อเข้ามีส่วนร่วมกับโครงการทางออกดังกล่าว, จะมีการทำสัญญา. ในสัญญานี้มีการทำข้อตกลงชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่คาดหวังจากท่าน, สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านต้องการเรียนรู้และโครงการนี้สร้างได้อย่างไร. ทุกคนสามารถเข้ามีส่วนร่วมในโครงการทางออกนี้ได้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทางออกเพิ่มเติม? องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้มีโครงการทางออกของตัวเองหรือส่งต่อไปยังโครงการทางออก: (ในภาษาดัตช์)

  • ใน อัมสเตอร์ดัม เฮ๊ท สคาร์ลาเกิ่น กอร์ด, http://www.scharlakenkoord.nl. โทรศัพท์: 020 - 622 68 97, และ P&G292, http://www.pg292.nl, โทรศัพท์ 020 - 531 86 00.
  • ใน กรุงเฮก ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ช๊อป, มูลนิธิ หน่วยให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ขายบริการทางเพศในกรุงเฮก.โทรศัพท์: 070 – 361 47 47.
  • ใน ร๊อตเตอร์ดัม ท่านสามารถขอข้อมูลได้ที่ มูลนิธิ ฮิวมานีทัส, http://www.humanitaspmw.org.
  • ใน อือแทร๊คท์ [Utrecht] ท่านสามารถขอข้อมูลได้ที่ GGD, http://www.utrecht.nl.
  • ท่านอยู่ในเนเธอร์แลนด์เหนือหรือตะวันออก, ท่านก็ไปที่ เฟียร์ ฟรี๊สลัน/อัสยา [Fier Fryslan/Asja] (ถึงอายุ 23 ปี) http://www.asja.nl และ สคาร์ลาเกิ่น กอร์ด (อายุ 24 ขึ้นไป) http://www.scharlakenkoord.nl, โทรศัพท์: 020 – 622 68 97.
  • ในหลายอำเภอท่านสามารถติดต่อได้ที่ เลเคอร์ เดิ๊ส ไฮลส์, http://www.legerdesheils.nl.
Delen