Wat is het PrEP-beleid?

Er is in Nederland nog geen beleid gemaakt over de inzet van PrEP. Daar wordt door verschillende partijen wel op aangedrongen. 

De Minister van VWS heeft nog geen besluit genomen over de inzet en eventuele vergoeding van PrEP in Nederland. VWS heeft in oktober 2016  advies gevraagd aan de Gezondheidsraad en heeft dat advies in maart 2018 gekregen. 

Actueel

De Gezondheidsraad adviseert de overheid om PrEP bereikbaar te maken voor alle potentiele gebruikers die er baat bij kunnen hebben. Verstrekken van PrEP dient het collectief belang. PrEP-aanbod dient zich te richten op de doelgroep MSM met hoog risico op hiv. Zorgvuldige medische begeleiding moet gekoppeld worden aan PrEP verstrekking. Er ligt een rol voor de overheid om PrEP gebruik te faciliteren.

  • Aidsfonds-Soa Aids Nederland, COC, Hiv Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren roepen Minister Bruins op  om het advies zo snel mogelijk te vertalen in een regeling

Oproepen tot PrEP beleid

Aidsfonds en Soa Aids Nederland vinden dat PrEP in Nederland toegepast moet worden:  Lees onze reactie.

Aids Fonds, Soa Aids Nederland, COC Nederland, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Hiv behandelaren hebben Minister Schippers en Gilead opgeroepen PrEP nog in 2016 beschikbaar te maken.

D66 heeft verschillende keren aan de Minister van VWS vragen gesteld over de inzet van PrEP in Nederland. De Minister reageerde telkens afwachtend.

  • Lees de reactie van Aids Fonds, Soa Aids Nederland, COC Nederland, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren.

D66 en Groenlinks hebben een amendement ingediend om budget op de rijksbegroting van 2017 vrij te maken voor PrEP. De Tweede Kamer heeft dat voorstel verworpen.

PrEPnu, een initiatief uit de homogemeenschap voert verschillende acties om PrEP in Nederland vergoed te krijgen.

Wat doet de landelijke werkgroep PrEPARED?

PrEPARED werkt aan het wegwerken van de barrières voor een brede toepassing van PrEP in Nederland. In PrEPARED werken samen: RIVM, GGD Amsterdam, Hiv Vereniging Nederland, COC Nederland, PrEPnu, Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren, Werkgroep Artsen Soa-bestrijding en Sense, NHG Huisarts Advies Groep Seksualiteit, Erasmus MC en de Universiteit van Amsterdam.
PrEPARED wordt gecoördineerd door Aids Fonds, Soa Aids Nederland

Delen