Wat is het PrEP-beleid?

Er is in Nederland nog geen beleid gemaakt over de inzet van PrEP. Daar wordt door verschillende partijen wel op aangedrongen. 

De Minister van VWS heeft nog geen besluit genomen over de inzet en eventuele vergoeding van PrEP in Nederland. VWS heeft in oktober 2016 advies gevraagd aan de Gezondheidsraad. Dat advies is naar verwachting beschikbaar in 2018.

Actueel

D66 en Groenlinks hebben een voorstel ingediend om op de rijksbegroting 2018 van VWS een budget vrij te maken voor een overbruggingsregeling voor PrEP. De Tweede Kamer heeft dat voorstel verworpen, VVD, PVV, CDA, CU en SGP stemden tegen het voorstel. Daarmee is er tot een definitief besluit van het Ministerie van VWS geen beleid voor de betaalbare toegang tot PrEP in Nederland. 

Oproepen tot PrEP beleid

Aidsfonds en Soa Aids Nederland vinden dat PrEP in Nederland toegepast moet worden:  Lees onze reactie.

Aids Fonds, Soa Aids Nederland, COC Nederland, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Hiv behandelaren hebben Minister Schippers en Gilead opgeroepen PrEP nog in 2016 beschikbaar te maken.

D66 heeft verschillende keren aan de Minister van VWS vragen gesteld over de inzet van PrEP in Nederland. De Minister reageerde telkens afwachtend.

  • Lees de reactie van Aids Fonds, Soa Aids Nederland, COC Nederland, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren.

D66 en Groenlinks hebben een amendement ingediend om budget op de rijksbegroting van 2017 vrij te maken voor PrEP. De Tweede Kamer heeft dat voorstel verworpen.

PrEPnu, een initiatief uit de homogemeenschap voert verschillende acties om PrEP in Nederland vergoed te krijgen.

Wat doet de landelijke werkgroep PrEPARED?

PrEPARED werkt aan het wegwerken van de barrières voor een brede toepassing van PrEP in Nederland. In PrEPARED werken samen: RIVM, GGD Amsterdam, Hiv Vereniging Nederland, COC Nederland, PrEPnu, Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren, Werkgroep Artsen Soa-bestrijding en Sense, NHG Huisarts Advies Groep Seksualiteit, Erasmus MC en de Universiteit van Amsterdam.
PrEPARED wordt gecoördineerd door Aids Fonds, Soa Aids Nederland

Delen