Welke richtlijnen zijn er voor PrEP?

Het medicijn Truvada is sinds augustus 2016 in Europa geautoriseerd voor gebruik als PrEP. Nederlandse artsen mogen het dus voorschrijven. De Nederlandse richtlijn voor PrEP is september 2016 verschenen.

Deze multidisciplinaire richtlijn over de toepassing van PrEP is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB) samen met alle relevante partners in Nederland*.

Buitenlandse richtlijnen zijn:


* COC Nederland, Huisartsen Advies groep Seksuele gezondheid (SeksHAG), Werkgroep Artsen Sense en Soa (WASS) als onderdeel van de Nederlandse Vereniging van artsen Infectieziektebestrijding (NVIB), Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) als onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Soa Aids Nederland.
Delen