International Aids Conference 2018

De International AIDS Conference vond dit jaar plaats in Amsterdam!
 

Wist je dat wereldwijd sekswerkers 12% meer kans op HIV hebben?

(vergeleken met leeftijdgenoten).

Decriminalisatie = reductie hiv

Onderzoek heeft uitgewezen dat het decriminaliseren van sekswerk tot een reductie van 46% in nieuwe hiv-infecties onder sekswerkers kan leiden (over 10 jaar)! Het elimineren van seksueel geweld tegen sekswerkers kan zelfs leiden tot 20% reductie in nieuwe hiv-infecties.

Sekswerkers over de hele wereld delen vaak gemeenschappelijke factoren die hen kwetsbaar maken voor hiv. Sekswerkers worden gestigmatiseerd, gemarginaliseerd en gecriminaliseerd. Op verschillende manieren zorgt dit ervoor dat zij meer kwetsbaar zijn voor hiv.

AIDS2018

Op AIDS2018 waren sekswerkers van over de hele wereld prominent aanwezig.  Dit was duidelijk te merken aan de vele workshops georganiseerd door en voor sekswerkers en aan de vele rode paraplu’s die aanwezig waren in de Global Village.

Het weekend voor de conferentie werd al de "sex worker pre-meeting" georganiseerd. Tijdens deze meeting kregen nationale en internationale sekwerkers een kans kennis te maken en werden zij uitgenodigd om mee te lopen met de 'Sex workers March" later die week. 

Impact of punititve laws en policies

Soa Aids werkte samen met PROUD, NSWP, ICRSE en SWAN aan het thema voorAIDS2018.  Het thema voor sekswerkers op AIDS2018 was “the impact of punitive laws en policies”. Het doel was om aandacht te vragen voor betere wetgeving rondom sekswerk, om stigma en geweld te reduceren en hiv-infecties te zien dalen. Rondom dit thema werden verschillende sessies en workshops georganiseerd voor en door sekswerkers van over de hele wereld.

High Lights

De high lights van de week waren het moment van overhandiging van de brochure: “Legale façade, Sekswerkbeleid: hoe kan het anders?” aan Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen en de door PROUD georganiseerde ‘sekswerkers mars’.  Tijdens de mars liepen nationale en internationale sekswerkers naast elkaar om aandacht te vragen voor criminaliserende wetgeving tegen sekswerkers.

Delen