Trends en uitdagingen voor beleidsmakers

Naast jaarcijfers is het belangrijk te kijken naar trends op de (middel) lange termijn. Daaronder zijn de belangrijkste uitdagingen voor beleidsmakers te vinden.

Het aantal consulten en gevonden soa’s bij de Centra Seksuele Gezondheid in één oogopslag.

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland neemt langzaam af.


*door achterlopen registratie zal dit getal naar verwachting nog oplopen

Uitdagingen beleid

Hoe kan beleid de randvoorwaarden voor hiv- en soa-bestrijding in Nederland verbeteren?

  • Stimuleer lokale preventie en ketenzorg
    Maak gebruik van de Handreiking Gezonde Gemeente om gemeentelijk beleid te maken dat preventie stimuleert en een goede samenwerking tussen lokale partijen bevordert.  Gemeentebeleid
  • Garandeer laagdrempelige toegang tot soa-zorg
    Regel een oplossing voor de financiële barrières voor soa-testen bij GGD-en en de huisarts.  Standpunt Soa Aids Nederland
  • Regel de toegang tot PrEP(zorg)
    Landelijk moet geregeld worden dat PrEP betaalbaar wordt voor gebruikers, lokaal moet de zorg rond PrEP goed geregeld worden.  Dossier PrEP
Delen