Hiv-cijfers

Stichting Hiv Monitoring monitort alle mensen met hiv in Nederland. Eens per jaar rapporteert het over actuele ontwikkelingen.

Cijfers:
Aan het eind van 2015 zijn er naar schatting 22.900 mensen met hiv in Nederland.

 • 2.800 weten niet dat ze hiv hebben
 • 20.083 zijn positief getest en gelinkt aan zorg
 • 45% komt te laat in zorg (CD4 lager dan 350) en 20% met vergevorderde hiv-infectie
 • 23% van de nieuwe mensen met hiv in zorg is 50 jaar of ouder
 • 81% van de mensen met hiv start met een behandeling bij een CD4 van 500

In 2015 zijn er rond de 900 nieuwe hiv diagnoses vastgesteld


*door achterlopen registratie zal dit getal naar verwachting nog oplopen

Meer informatie:

Uitdagingen

Hiv-behandelcentra

Hoe kun je als professional binnen de hiv-behandelcentra de aandacht voor soa verbeteren?

Beleid

Hoe kan beleid de randvoorwaarden voor hiv- en soa-bestrijding in Nederland verbeteren?

 • Stimuleer lokale preventie en ketenzorg
  Maak gebruik van de Handreiking Gezonde Gemeente om gemeentelijk beleid te maken dat preventie stimuleert en een goede samenwerking tussen lokale partijen bevordert. Gemeentebeleid
 • Garandeer laagdrempelige toegang tot soa-zorg
  Regel een oplossing voor de financiële barrières voor soa-testen bij GGD-en en de huisarts. Standpunt Soa Aids Nederland
 • Regel de toegang tot PrEP(zorg)
  Landelijk moet geregeld worden dat PrEP betaalbaar wordt voor gebruikers, lokaal moet de zorg rond PrEP goed geregeld worden. Dossier PrEP
Delen