Platform soa en seksuele gezondheid

Het landelijk onafhankelijk adviesorgaan dat (on)gevraagd adviseert over kansen en bedreigingen voor de bestrijding van hiv en andere soa's en de bevordering van seksuele gezondheid in Nederland.

Actuele adviezen

Meer informatie over de adviezen van het platform is binnenkort beschikbaar via het Seksoa Magazine. Hieronder een paar actuele voorbeelden:

 • In januari 2017 roept het platform het Ministerie van VWS op om de hiv-zelftest per direct uit het Besluit in-vitro diagnostica te halen. Deze regeling belemmert het breed toegankelijk komen van de hiv-zelftest in Nederland en staat daarmee in de weg van het tijdig vinden en behandelen van hiv-infecties.
 • In maart 2017 adviseert het platform aan de overheid, professionals en ouders om niet alleen uit te gaan van de gevaren van seks, maar juist eerst toe te rusten tot seksueel plezier. Dit vraagt extra ondersteuning in het leren praten over de voorwaarden van seksueel plezier; niet iedereen is gewend hier open over te praten.   

Doel en werkwijze

Het Platform soa en seksuele gezondheid adviseert gevraagd en ongevraagd. Het richt zich op de kansen en bedreigingen voor het stelsel van bestrijding van hiv en andere soa's en de bevordering van seksuele gezondheid in Nederland. Het platform kiest zelf zijn leden op basis van relevante expertise. De leden vertegenwoordigen geen organisaties of instanties. Het platform neemt geen besluiten, maar adviseert; voert zelf geen projecten of onderzoek uit, maar fungeert als denktank. Het platform staat open voor suggesties over welke onderwerpen een advies wenselijk is. Het Ministerie van VWS en het RIVM-CIb gebruiken het platform voor advies.

 

Deelnemers en vergaderdata

Betrokken partijen
 

 • Voorzitter: vacature
 • Deelnemers: deelnemerslijst 2018
 • Waarnemers: Ministerie van VWS, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
 • Secretariaat: Soa Aids Nederland, programma Beleid
 • Secretaris: Cor Blom, cblom@soaaids.nl , 020-6262669

Vergaderdata 2018

 • 1 maart

 •  24 mei

 •  6 september

 •  20 december

 

Delen