Platform soa en seksuele gezondheid

Het landelijk onafhankelijk adviesorgaan dat (on)gevraagd adviseert over kansen en bedreigingen voor de bestrijding van hiv en andere soa's en de bevordering van seksuele gezondheid in Nederland.

Actuele adviezen

Verslagen van de vergaderingen van het platform zijn na vaststelling op aanvraag beschikbaar. Hieronder worden de meest actuele adviezen van het platform gedeeld.

Doel en werkwijze

Het Platform soa en seksuele gezondheid adviseert gevraagd en ongevraagd. Het richt zich op de kansen en bedreidingen voor het stelsel van bestrijding van hiv en andere soa's en de bevordering van seksuele gezondheid in Nederland. Het platform kiest zelf zijn leden op basis van relevante expertise. De leden vertegenwoordigen geen organisaties of instanties. Het platform neemt geen besluiten, maar adviseert; voert zelf geen projecten of onderzoek uit, maar fungeert als denktank. Het platform staat open voor suggesties over welke onderwerpen een advies wenselijk is. Het Ministerie van VWS en het RIVM-CIb gebruiken het platform voor advies.

 

Deelnemers en vergaderdata

Betrokken partijen

  • Voorzitter: vacature
  • Deelnemers: deelnemerslijst 2014
  • Waarnemers: Ministerie van VWS, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
  • Secretariaat: Soa Aids Nederland, programma Beleid
  • Secretaris: Cor Blom, cblom@soaaids.nl , 020-6262669

Vergaderdata 2016

  • 14 maart
  • 23 mei (vervallen)
  • 3 oktober
  • 15 december

 

 

Delen