Organisatie soa- en hiv-veld

Veel partijen leveren een waardevolle bijdrage aan de bestrijding van soa’s en hiv in Nederland. Door goede onderlinge samenwerking en afstemming bundelen ze hun krachten. In de rolverdeling tussen deze partijen vullen de takenpakketten elkaar aan.

Taken en rollen

Hieronder volgt een overzicht op hoofdlijnen van de belangrijkste partijen per rol/takenpakket:

Sturing en beleid

Ondersteuning en advies

Uitvoering preventie, testen, behandelen en zorg

 • Huisartsen leveren in Nederland de meeste soa-zorg
 • GGD-en: in Nederland voeren 27 GGD-en zowel infectieziektebestrijding als gezondheidsbevordering uit
 • Hiv-behandelcentra: in Nederland zijn via de wet 25 ziekenhuizen aangewezen als erkende hiv-behandelcentra

Onderzoek

Internationaal

 • Europa:
  • Europese Commissie: beleid, financiering Europese netwerken en projecten
  • ECDC (European Center for Disease Prevention and Control): surveillance, onderzoek
  • Aids Action Europe: netwerk van 450 NGO’s, uitwisseling praktijk ervaringe, beinvloeding Europees beleid
 • Mondiaal:
  • WHO: beleid, richtlijnen
  • UNAIDS: beleid, richtlijnen, rapportages
Delen