Gemeentebeleid soa- en hiv-bestrijding

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de bestrijding van hiv en andere soa’s. Inzet op seksuele gezondheid levert hen zelf veel op.

Wat winnen gemeenten met inzet seksuele gezondheid?

 • minder schooluitval
 • minder beroep op sociale voorzieningen
 • lagere druk op zorg en hulpverlening
 • meer veiligheid
 • lagere kosten voor politie en justitie
 • minder ongelijkheid

Uit de praktijk

GGD Gelderland Midden en ketenpartners overtuigden 13 van de 16 gemeenten in hun regio om seksuele gezondheid als speerpunt in beleid op te nemen. Lees hier hoe de GGD dit, met hulp van de Handreiking Gezonde gemeent, heeft opgepakt. Of bekijk hun succesverhaal op de video, waarin wethouder Lara de Brito van Wageningen uitlegt waarom zij het initiatief van de GGD waardeert.

Video wethouder Lara de Brito

Aan de slag?

Maak dan gebruik van het themadeel Seksuele gezondheid van de Handreiking Gezonde Gemeente. Dit is een goed gevulde gereedschapskist met onder andere:

 • een stappenplan voor het ontwikkelen van beleid
 • actuele cijfers en feiten over de seksuele gezondheid in Nederland
 • concrete handvatten voor een lokale probleemanalyse
 • voorbeelden van een integrale aanpak
 • tips over regie, coördinatie en samenwerking
 • een overzicht van erkende en goed beschreven interventies

Samenwerken rond seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid heeft een verbinding met andere gezondheidsthema's en beleidsonderwerpen binnen de gemeente. Het samenwerken tussen partijen op deze onderwerpen zorgt voor een bundeling van krachten en leidt tot betere resultaten. Denk onder andere aan samenwerken op:

 • Alcohol en drugsgebruik
 • Weerbaarheid
 • Jeugdbeleid
 • Welzijnsbeleid (huiselijk en seksueal geweld) 
 • Diversiteitsbeleid
 • Prostitutiebeleid
 • Vreemdelingenbeleid

Meer informatie

Delen