Beleid

Iedereen werkzaam in de praktijk van de soa- en hiv-bestrijding, wordt aangestuurd door beleid.

Beleid voor de soa- en hiv-bestrijding

De rol van beleid in de soa- en hiv-bestrijding is:
  • verantwoordelijkheden verdelen, taken en verplichtingen
  • eisen stellen aan hoe in de praktijk gewerkt moet worden
  • ambities en doelen formuleren voor de praktijk

Belangrijke voorbeelden:

 

Veranderend beleid

Beleid verandert voortdurend en dat heeft gevolgen voor de praktijk. Veranderingen in beleid ontstaan door:
  • Nieuwe keuzen in de politiek
  • Nieuwe wet en regelgeving
  • Nieuwe wetenschappelijke inzichten
  • Nieuwe ontwikkelingen in de praktijk

Soa Aids Nederland:

  • Informeert over ontwikkelingen die leiden tot ander beleid en de gevolgen voor de soa- en hiv-praktijk
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid over soa’s en hiv
  • Neemt standpunten in over beleid ten aanzien van soa’s en hiv

Soa Aids Nederland maakt een overzicht van het belangrijkste beleid voor de soa- en hiv-praktijk en actualiseert dit eens per jaar.

Delen