Structurele interventies

Een structurele interventie heeft ten doel de maatschappelijke randvoorwaarden te verbeteren voor de preventie en bestrijding van hiv en andere soa.

Een seksueel gezonde omgeving

Individueel gedrag en de individuele seksuele gezondheid worden mede vorm gegeven door invloeden in de omgeving waarin mensen leven. Invloeden waarover zij geen directe controle hebben. Sociale, culturele, politieke, wettelijke en economische invloeden kunnen een barrière voor hen vormen of hen juist ondersteunen. Enkele voorbeelden:

  • Stigma en discriminatie rond hiv
  • Gemeentebeleid voor seksuele gezondheid
  • Sociale normen binnen gemeenschappen
  • Wetgeving rond seksueel geweld
  • Toegang tot preventieve middelen en zorgvoorzieningen

Structurele interventies proberen barrières zoveel mogelijk te verminderen, zodat het individu ondersteund wordt door een seksueel gezonde omgeving. Zodat de gezonde keus ook de gemakkelijkste keus wordt.

Delen