5-fasenmodel

Het 5-fasenmodel helpt je om structuur aan te brengen in een chatgesprek.

Het 5-fasenmodel is gebaseerd op het gespreksmodel van Gerard Egan (2007). Per fase zorgen verschillende gesprekstechnieken voor onder andere vraagverheldering, veiligheid en structuur. De vijf fasen zijn:

 1. Warm welkom
 2. Hulpvraag verhelderen
 3. Gespreksdoel bepalen
 4. Doel uitwerken
 5. Afsluiten

Fase 1: Warm welkom/start

Informatie vooraf/intake-vragen: vraag, doel van chat. Indien relevant: leeftijd en geslacht navragen. 

Interventies bij fase 1:

 • Warm welkom heten, complimenteren: “wat goed dat je ..”. Dit draagt bij aan de veiligheid in het gesprek.

Fase 2: (Hulp)vraag verhelderen

Exploreer op hoofdlijn (kan overlappen met vorige interventies):

 • Op het referentiële niveau: wat is er gebeurd?
 • Op het expressieve niveau: wat is de beleving? Spelen (sterke) emoties een rol?
 • Op het appellerende niveau: wat wil de chatter van de professional? 
 • Altijd exploreren, maar niet té lang in de explorerende fase blijven hangen.

Na de verkennende en explorerende fase ontstaat het gevaar dat de chatsessie  ‘alle kanten’ op gaat. Zorg voor gerichte focus, regie en afbakening vanuit de professional. 

Interventies bij fase 2 :

 • Korte open vragen stellen; ga in op de informatie: antwoorden intake,  
 • Doorvragen: stel vragen over ontbrekende informatie

Fase 3: Doel bepalen

Aan de hand van informatiefase 2, vervolgens het doel van het chatgesprek bepalen. Als er geen duidelijk doel wordt geformuleerd, bepaalt de informant het doel en checkt of de professional zich daarin kan vinden. 

Interventies bij fase 3:

 • Verwachtingen uitvragen 
 • Checken van doel en overeenstemming creëren

Fase 4: Doel uitwerken

Informeren, adviseren, ondersteunen, counselen en verwijzen.

Interventies bij fase 4:

 • Informeer, adviseer, ondersteun, counsel en verwijs naar online en/of offline bronnen
 • Afgesproken doelen bewaren
 • Regie houden over het gesprek, bijvoorbeeld wat betreft eventuele nieuwe gespreksonderwerpen en de tijdsduur. 

Fase 5: Afronden

Interventies bij fase 5:

 • Samenvatten  
 • Check & afstemmen: Is de (hulp)vraag beantwoord? Is de informatie begrepen? Zijn de adviezen duidelijk? 
 • Doorverwijzen indien wenselijk en en korte uitleg over doorverwijzing
 • Afsluiten standaardafsluiting + “deur open houden”
Delen