Stapsgewijs en goed onderbouwd aan de slag

Om internetveldwerk te laten slagen, moet je voordat je ‘online’ gaat goed nagedacht hebben over je doelstellingen en de aanpak die het beste bij je doelstellingen past. In de voorbereidende fase kun je de zes stappen uit het model van Intervention Mapping gebruiken. Je kunt de uitkomsten van je voorbereiding schematisch weergeven in 'logic model', dat stapsgewijs uitlegt wat je nodig hebt, wat je gaat doen en wat je gaat bereiken.

Van probleem naar oplossing en resultaten

Door het beantwoorden van de onderstaande vragen kom je tot een planmatige uitwerking, waarin je rekening houdt met de diverse fases van je activiteit of project. Deze vragen zijn afgeleid van het wetenschappelijk ontwikkelde protocol Intervention Mapping (IM). Dit protocol beschrijft hoe je in zes concrete en planmatige stappen en gezondheidsbevorderende interventies ontwikkelt.

Stel jezelf eerst de volgende vragen. Geef zo concreet mogelijk antwoord:

 1. Wat is het probleem? En voor wie is dit een probleem? Welke individuele en omgevingsfactoren spelen mee? Welke kenmerken heeft de doelgroep?

2. Welke factoren die bijdragen aan dit probleem, wil je gaan aanpakken? Welke doelen wil je bereiken?

3. Wat moet je doen om je (gedrags-)doelen te bereiken? Welke methodes werken hiervoor het beste?

4. Hoe gaan je activiteiten en (veld)werkzaamheden eruit zien? Welke omvang en frequentie? Wie moet je hierbij betrekken? In hoeverre moet je werkwijzen en protocollen vastleggen?

5. Wat of wie heb je nodig, en wat moet je doen om ervoor te zorgen dat de (veld)werkzaamheden uitgevoerd worden om de doelen te behalen? Hoe waarborg je de kwaliteit en de duurzaamheid op termijn?

6. Hoe maak je inzichtelijk en meetbaar in hoeverre je doelstellingen behaald zijn? Welke indicatoren (meetinstrumenten) gebruik je? Hoe verzamel je op een efficiënte manier de benodigde data?

 

Voorbeeld projectplan

Om goed voorbereid aan de slag te gaan, heeft Soa Aids Nederland een handige structuur ontwikkeld voor een projectplan. Met puntsgewijs de belangrijkste zaken waar je aan moet denken.

Logic model

Door het beantwoorden van bovenstaande vragen maak je inzichtelijk hoe je internetveldwerk-activiteiten een bepaald probleem gaan oplossen. Je kunt deze stappen ook op een logische manier in een keten van middelen, activiteiten en beoogde uitkomsten zetten. Zo'n schematische weergave heet ook wel een 'logic model'. Stapsgewijs werk je zo van probleem naar oplossing. Ook kun je met een 'logic model' stapsgewijs terugwerken, van lange-termijndoel naar activiteiten en de benodigde middelen voor het uitvoeren van activiteiten.

Voorbeeld: 

Inputs (middelen):
Financiën; personeel; vaardigheden; technische middelen.

Activiteiten:
Actieve benadering 
op dating apps; vaardigheidstraining; registratie.

Outputs (uitvoer):
MSM via apps geïnformeerd over testen; getrainde medewerkers; registraties.

Directe uitkomsten (korte termijn):
Toename kennis 
over testen op hiv/soa's; afname testbarrières; veldwerk-vaardigheden; informatie.
Uitkomsten (middellange termijn):
Toename testen 
op hiv en soa's; tijdiger testen; acute hiv sneller opgespoord.
Uitkomsten op lange termijn:
Afname incidentie van hiv & soa's; verbetering van kwaliteit van leven.

Projectplan opzetten

De vragen uit het Intervention Mapping-model en de schematische uitwerking in een 'logic model' zijn een sterke basis voor een goed doordacht en praktisch projectplan. Een goed projectplan is de beste manier om je leidinggevende en financier te overtuigen om je internetveldwerk-plannen te steunen!

Meer informatie?  In deze bijlage staat een opzet voor een projectplan internetveldwerk

 

Bestaand projectplan verbeteren

Om de kwaliteit van bestaande activiteiten te checken en te verbeteren, is het handig om het projectplan regelmatig te checken. Hiervoor bestaan diverse praktische instrumenten. 

Delen