Doorverwijzen naar online ondersteuning

Een van de belangrijke randvoorwaarden voor succesvol online veldwerk is het effectief en snel doorverwijzen van MSM naar aanvullend aanbod via het internet. Zeker als gebruikers jou aanspreken, is het belangrijk snel te kunnen doorverwijzen naar relevante bronnen of diensten.

Maak - afhankelijk van de hulpvraag en de doelgroep - gebruik van het volgende online ondersteuningsaanbod:

Delen