Websites voor jongeren

Deze websites zijn speciaal ontwikkeld voor jongeren.

Sense.info

Sense.info is speciaal ontwikkeld voor jongeren tot 25 jaar. Op de website vinden jongeren naast informatie aanvullend aanbod vanuit de Sense-regeling. Jongeren kunnen telefonisch, per chat en per mail vragen stellen of een afspraak maken voor een Sense-consult. Naast de informatie vinden jongeren ervaringsverhalen in tekst, korte films met ervaringsverhalen, en ‘love games’, zoals Can You Fix It.

Vrijfijn.nl (Sense)

Vrijfijn.nl is alleen bedoeld voor jongeren onder de 25 jaar met seksuele problemen. In aanvulling op het online aanbod van Sense.info is Vrijfijn.nl ontwikkeld. Via een intakeformulier kunnen bezoekers zich aanmelden voor de online interventie van Vrijfijn.nl. De kortdurende online interventie bestaat uit een aantal gratis en anonieme online contacten tussen de cliënt en een gespecialiseerde hulpverlener. Het doel is om op methodische wijze, door middel van informatie en advies, psycho-educatie, cognitieve gedragstechnieken en sensate focusoefeningen, de seksuele klachten te verbeteren of op te lossen.

Nietalleenanders.nl

Op de landkaart van nietalleenanders.nl is overzichtelijk te zien welke activiteiten er speciaal voor LHBT-jongeren zijn. Nietalleenanders.nl is gemaakt door Movisie, COC Nederland en NJR, in nauwe samenwerking met diverse LHBT-(jongeren)organisaties.

Delen