Partnerwaarschuwing.nl

Partnerwaarschuwing.nl is ontwikkeld door GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met Soa Aids Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap. De website is de opvolger van suggestatest.nl, de online soa-waarschuwingsmodule van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Amsterdam. In 2015 is gestart met de landelijke implementatie. De interventie maakt het mogelijk om snel, betrouwbaar en anoniem sekspartners te waarschuwen via het internet: via de applicatie kunnen waarschuwingscodes verzonden worden en ontvangen codes bekeken worden. 

Een professional bespreekt samen met een jongen hoe hij zijn mannelijke sekspartners kan waarschuwen voor gonorroe.

Delen