Actieve versus passieve benadering

Tijdens veldwerk kun je kiezen voor een actieve of een passieve benadering. Deze twee benaderingen kenmerken zich als volgt, met de volgende voor- en nadelen.

Benadering Actief Passief
Beschrijving

Jij neemt het initiatief door andere gebruikers een bericht te sturen;

Jij wacht totdat andere gebruikers het initiatief nemen om jou een bericht sturen;

Gebruik

Aanbod-gestuurd: bekend maken van dienstverlening, zoals testen, vaccinatie, of counseling

Vraag-gestuurd: online counseling, Q&A;

Voordelen
 • Groot bereik in korte tijd
 • Specifieke doelgroepen te benaderen via zoekfuncties en filtermogelijkheden om 
 • Zichtbaarheid
 • Vraaggericht
 • Anonimiteit schept ruimte bij cliënten voor beladen of schaamtevolle vragen
 • Minder kans om geblokkeerd te worden door apps/websites
 • Betere waardering door gebruikers
Nadelen
 • Minder gepersonaliseerd
 • Kan ergernis opwekken (‘spam’)
 • Officieel niet toegestaan i.v.m. gebruiksvoorwaarden van meeste apps/websites; 
 • Concurrentie met geautomatiseerde promotie-acties via apps en websites (banners, pushberichten)
 • Meer tijdsintensief
 • Bereik is onvoorspelbaar en variabel
 • Regelmatige aanwezigheid noodzakelijk voor zichtbaarheid en betrouwbaarheid
 • Veelzijdige medische en seksuologische kennis en klinische communicatievaardigheden vereist
 • Ruis door grappenmakers
 • Gebruikt als 'zoekmachine' voor gezondheidsvragen

Waardering door gebruikers

Er is nog weinig bekend over de waardering van Nederlandse MSM van internetveldwerk. Eind 2015 verwachten we hier meer over te weten, zodra het gebruikersonderzoek van Man tot Man is afgerond. 

Uit Engels onderzoek (2013) bleek het volgende:

 • Een 'passieve' benadering wordt het meest gewaardeerd, zowel op websites als op apps;
 • Gebruikers hebben een online 'vraagbaak' het liefst geïntegreerd in de app of website (voorbeeld: Health Support op Planetromeo);
 • Waardering van internetveldwerk (zowel actief als passief) is beter op websites dan apps.

Om op basis hiervan te concluderen dat passief internetveldwerk op websites de beste optie zou zijn, dat is helaas niet zo. Niet alleen vanwege de bovenstaande nadelen van de passieve benadering, maar ook omdat steeds meer gebruikers overstappen op apps en minder gebruik maken van websites voor internetdating.

Actieve benadering

Gebruikers waarderen actieve benadering in de vorm van advertenties, banners, push-berichten en pro-actieve persoonlijke berichten minder goed dan een passieve benadering. 

 • Actieve benadering wordt vooral niet gewaardeerd als het aanvoelt als 'spam';
 • De actieve benadering wordt beter gewaardeerd als de berichten overkomen als persoonlijk, getailored en regio-specifiek;
 • Gebruikers waarderen berichten als zij zelf vervolgstappen via internet kunnen ondernemen.

Houd hiermee rekening in het uitvoeren van actief veldwerk: 

 • Personaliseer je bericht door in de aanhef de profielnaam te gebruiken; 
 • Focus op lokale dienstverlening;
 • Maak gebruik van (trends in) regionale incidentiecijfers onder MSM om het belang van regelmatig testen te onderstrepen;
 • Verwijs actief naar online ondersteuningsaanbod, zoals het regelen van een online hiv- en soa-testhepatitis B-vaccinatie en het bestellen van een betrouwbare zelftest.

Hoe vaak willen gebruikers benaderd worden?

Uit een Engels gebruikersonderzoek bleek dat gebruikers het 'acceptabel' vonden om maximaal 1x per drie maanden benaderd te worden. Dit ging zowel om 'geautomatiseerde push messages' als om persoonljke berichten. De juiste frequentie van jouw actieve outreach hangt dus voor een deel af van wat er landelijk gebeurd aan promotie. Ook hangt het van de omvang van je eigen regio en de invulling van je digitale outreach-acties af. Denk aan:

 • De omvang van het aantal app-gebruikers in je regio en hun online activiteit;
 • De tijdsduur en het bereik van je outreachactie;
 • Je doelstelling en eigen capaciteit.
Delen