Hoe verbeter je kwaliteit?

Om de kwaliteit van projecten en activiteiten te evalueren en te verbeteren, bestaan diverse tools. Denk aan Preffi 2.0, EQUIHP en de nieuw ontwikkelde tool 'Succeed' in het kader van het Europe project 'Quality Action'.

Kwaliteit verbeteren: Quality Action

Gezondheidsinstituten en preventieprogramma's uit 26 Europese landen doen mee met Quality Action, waaronder Nederland (Soa Aids Nederland) en België (Sensoa). Dit Europese project heeft in de periode 2013-2016 als doelstelling om de effectiviteit van hiv-preventie in Europa te verbeteren: 

 • Quality Action beoogt de effectiviteit van hiv-preventie in Europa te verbeteren door de inzet van praktische instrumenten voor kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering;
 • Quality Action heeft hiervoor handzame instrumenten ontwikkeld voor kwaliteitswaarborging (quality assurance, QA) en kwaliteitsverbetering (quality improvement, QI);
 • Deze instrumenten zijn zeer bruikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van (online) veldwerkprojecten.

Succeed: een laagdrempelige vragenlijst

Succeed is een gemakkelijke vragenlijst die is ontworpen voor het inschatten van doelstellingen en activiteiten van preventieprojecten:

 • Teamleden kunnen alleen, maar nog beter in samenwerking met elkaar en belangrijke stakeholders het project reviewen;
 • Succeed is geschikt voor het reviewen van bestaande interventies of reeds bestaande plannen voor een nieuwe interventie;
 • De vragenlijst is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de succesfactoren in het veld van gezondheidsbevordering.

Meer informatie?

 • Lees alles over het project en de diverse tools op www.qualityaction.eu
 • Bekijk de e-learning bij de beschikbare Quality Action tools, met casusmateriaal en informatieve video's

Andere instrumenten

Succeed is niet de enige vragenlijst die je naast je projecten kunt leggen. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar EQUIHP en Preffi 2.0.

EQUIHP: European Quality Instrument for Health Promotion

EQUIHP is een algemeen en beleidsmatig instrument (Engelstalig) voor het beoordelen en waarborgen van de kwaliteit van gezondheidsbevorderende projecten: 

 • EQUIHP is een combinatie van een uitgebreide checklist/scorelijst en een opsomming van kwaliteitsrichtlijnen;
 • Je hoeft niet per se de hele scoringslijst door. Je kunt onderdelen uit de scoringslijst kiezen en daarop focussen.

Helaas ontbreekt in EQUIHP een actieplan, dus als je vooral praktische steun nodig hebt bij het verbeteren van projecten, dan is Succeed een eenvoudigere en meer praktijkgerichte keuze.

Preffi 2.0: Preventie Effectiviteit Instrument

Preffi 2.0 is een zogenaamd 'diagnostisch kwaliteitsinstrument', vanwege zijn toetsende en beoordelende insteek. Voordeel van Preffi 2.0 is dat het in het Nederlands beschikbaar is.

 • Preffi 2.0 bestaat uit een vragenlijst en scoreformulier met 8 onderwerpen, waarbij je geacht wordt rapportcijfers in te vullen; 
 • Ook is er een kort invul-formulier voor verbeterpunten en vervolgacties;

Het beoordelende karakter van Preffi 2.0 heeft vergeleken met Succeed een meer negatieve insteek. Dus als je kwaliteitsverbetering van je activiteiten op een positieve manier wilt benaderen, dan is Succeed een betere optie.

Delen