Hoe waarborg je kwaliteit?

Een van de belangrijkste instrumenten voor kwaliteitswaarborging zijn richtlijnen en gevalideerde adviezen.

Gevalideerde gedragsadviezen

Het is belangrijk eenduidige, goed onderbouwde adviezen te geven tijdens online outreach. Zo blijft de kans klein dat cliënten op dezelfde vraag verschillende antwoorden krijgen. Gebruik hiervoor de concrete hiv- en soa-adviezen die Soa Aids Nederland in samenwerking met vele professionals heeft opgesteld, in de taal van MSM zelf. Deze adviezen staan inmiddels ook online op Mantotman.nl.

Richtlijnen en protocollen

Gestandaardiseerde werkwijzen maken veldwerk niet alleen beter, maar ook makkelijker. Elders in deze toolkit vind je werkafspraken en tips voor het uitvoeren van guerilla-veldwerk.

Delen