Tips voor je bericht

Gebruik deze tips als richtlijnen voor het opstellen van een goed bericht, dat je verstuurt bij een actieve benadering.

De inhoud van je bericht

Een goede boodschap zorgt voor betere resultaten. Bespreek met je team en leidinggevende, wat jullie in het bericht zetten. Denk aan:

 • Afzender: noem je de naam van een individu of organisatie? 
 • Contactgegevens: waar verwijs je iemand naartoe voor meer informatie, vragen/opmerkingen/klachten?
 • Wat wil je met je bericht bereiken? 
 • Welke toon past hierbij het beste?
 • Wat is noodzakelijk om te vertellen ('need to tell') en wat is overbodig?

Algemene richtlijnen

 • Kernboodschap moet je in de eerste 10 woorden beschrijven
 • Beperk je per bericht tot één heldere boodschap
 • Maak vervolgstappen mogelijk door een link met meer informatie te plaatsen
 • Schrijf zo bondig en actief mogelijk
 • Wees uitnodigend, niet opdringerig
 • Gebruik geen jargon
 • Vermijd passieve zinsconstructies en hulpwerkwoorden als 'kunnen'

Voorbeeld

Dit voorbeeld voldoet grotendeels aan de tips voor een goed bericht.Op diverse punten kan het bericht nog verbeterd worden:

 • Kernboodschap in het begin
 • Zo veel mogelijk actieve constructies
 • Meer uitnodigend
Delen