Waarom internetveldwerk?

Het proactief benaderen van MSM op de plekken waar zij zich bevinden is expliciet onderdeel van 'Onder Controle', de meerjarenstrategie van Soa Aids Nederland voor de aanpak van soa’s en hiv onder MSM in Nederland. Alleen door samenwerking met regionale gezondheidsbevorderaars, kan Soa Aids Nederland een samenhangend online aanbod beheren, met interventies die testen, vroege behandeling en veilige seks stimuleren.

Actief benaderen als strategie

Het proactief benaderen van MSM op de plekken waar zij zich bevinden is expliciet onderdeel van 'Onder Controle', de meerjarenstrategie voor de aanpak van soa’s en hiv onder MSM in Nederland. Internet is hiervoor dé omgeving geworden. Soa Aids Nederland wil met haar samenwerkingspartners daarom een samenhangend online aanbod beheren, met interventies die testen, vroege behandeling en veilige seks stimuleren. Het landelijke online aanbod van Man tot Man speelt hierbij een centrale rol, maar kan niet zonder samenwerking met regionale partners.

Aanbod versterken

Man tot Man is een gezamenlijke ketenaanpak om de doelgroep MSM zo goed mogelijk te bereiken en te bedienen. Door Man tot Man kan elk van de partners zijn werkzaamheden optimaal uitvoeren en de doelgroep MSM eenduidig ondersteunen. 

Het landelijke aanbod van Man tot Man versterkt het regionale GGD-aanbod en vice versa, omdat: 

  • Soa Aids Nederland door gerichte online promotie een efficiënt en groot bereik heeft onder homo- en biseksuele mannen, via online en offline promotiekanalen;
  • GGD'en de zichtbaarheid van hun dienstverlening vergroten door samen te werken met Man tot Man;
  • Online gezondheidsbevordering pas echt doorslaggevend effectief is als online bronnen goed afgestemd zijn op regionaal zorgaanbod, zoals (gratis) test- en vaccinatiemogelijkheden.

Soa Aids Nederland participeert in verschillende Europese netwerken. De expertise en ervaringen die in deze netwerken uitgewisseld worden, leveren nieuwe inzichten op voor online seksuele gezondheidsbevordering in Nederland. Op basis van wetenschappelijk onderzoek, internationale uitwisseling en praktijkervaringen doet deze toolkit aanbevelingen voor GGD’en om hun veldwerkactiviteiten zo kwalitatief en effectief mogelijk in te zetten.

Rol van Soa Aids Nederland

Sinds het faillissement van Schorer in 2012 is de capaciteit voor veldwerkondersteuning van GGD-regio’s sterk gereduceerd. In 2014 is het MSM-programma gestart met het verbeteren van de landelijke ondersteuning van regionaal uitgevoerd MSM-internetveldwerk. Het MSM-programma van Soa Aids Nederland:

  • Zorgt voor een actueel overzicht en afstemming van internetveldwerk-activiteiten
  • Ondersteunt GGD'en in de kwaliteitswaarborging van internetveldwerk, door gevalideerde informatie en gedragsadvisering aan te bieden
  • Werkt aan een constructieve, efficiënte en kostenbesparende samenwerking tussen regionale, landelijke en internationale gezondheidsorganisaties en commerciële partijen
  • Bevordert deskundigheid door nieuwe ontwikkelingen, effectieve methodes en ervaringen te delen met de bovengenoemde partners
Delen