Wat is internetveldwerk?

Veldwerk of ‘outreach’ betekent het uitvoeren van individueel gerichte gezondheidsbevorderende activiteiten door de doelgroep te benaderen in hun eigen specifieke omgeving.

Het European Center for Disease Control gebruikt de volgende definitie van veldwerk in het kader van hiv-preventie voor MSM:    

“Online outreach, as differentiated from advertising, is the extension of traditional peer-based outreach from health promotion workers (traditionally carried out in bars, clubs and cruising grounds) in an online setting. Outreach usually involves the use of a profile on the app to provide tailored information and advice to MSM by a health promotion worker.”

Online veldwerk kan onder andere als doel hebben:

  • Gezondheidseducatie: informatie en/of advies geven aan de doelgroep;
  • Toegang tot zorg en dienstverlening faciliteren (bijvoorbeeld: afspraken maken voor testen en hepatitis B vaccinatie);
  • Netwerkcontacten verbeteren;
  • Specifieke of anders moeilijk bereikbare doelgroepen te benaderen.

Internetveldwerk als onderdeel van social media-activiteiten

Social media is een verzamelterm voor allerlei vormen van online omgevingen, waar gebruikers contact met elkaar hebben ('interactie') en met elkaar de inhoud produceren. Gebruikers sharen bijvoorbeeld video's of ander materiaal (Youtube, Instagram, Tumblr) of houden contact via sociale netwerken (Facebook, LinkedIn). Dating apps en websites passen in het rijtje van seksueel-getinte sociale netwerken. 

Internetveldwerk is dus één van de activititeiten die je kunt scharen onder gezondheidsbevordering via 'social media'. Een belangrijk kenmerk van internetveldwerk is dat je als professional of 'peer educator' direct één-op-één contact zoekt met de doelgroep.

Verschuivingen in veldwerk

De verschuiving die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden naar online media betekent dat gezondheidsbevordering zich met deze nieuwe media moet meebewegen. Traditioneel veldwerk vertaalt zich namelijk niet één op één in gezondheidsbevordering via digitale middelen. Internetveldwerk vereist specifieke competenties en vaardigheden, net zoals het doen van outreach-werk op sekslocaties of cruising areas. Lees hier meer over de verschillende methodieken en randvoorwaarden.

Delen