Wat zijn de behoeftes van MSM?

Voor effectieve gezondheidsbevordering is het belangrijk dat je preventiewerk aansluit op de behoeftes van MSM zelf. De volgende doelstellingen op het gebied van online preventie en gezonheidsbevordering komen overeen met deze wensen en behoeftes.

Doelstellingen die overeenstemmen met de behoeftes van MSM op het gebied van online gezondheidsbevordering:
• Vergroten van het bewustzijn en de risicoperceptie met betrekking tot hiv en soa's
• Vergroten van basiskennis en bestrijden van mythes over hiv en soa (transmissie, symptomen)
• Vergroten van de kennis van het lokale zorgaanbod of online diensten voor hiv en soa-testen en preventie
• Vergroten van kennis over veilige en plezierige seks
• Werven van MSM voor online of offline HIV-preventie-interventies
• Verbeteren van de kennis over consistent en correct condoomgebruik
• Vergroten van open communicatie over preventief gedrag (condoomgebruik, risicoreductie) en hiv en soa-testen
• Vergroten van het bewustzijn en de kennis over nieuwe biomedische preventiestrategieën, zoals pre- en post-exposure profylaxe (PrEP / PEP)
• Vergroten van het bewustzijn en de kennis over hiv, viral load en risico-reductiestrategieën
• Harm reduction in relatie alcohol- en drugsgebruik bij seks (chemseks)
• Bevorderen van informatie-zoekgedrag
• Ondersteunen van zinvolle en vervullende seksuele en intieme relaties
• Stimuleren van open communicatie over seksualiteit
• Verminderen van hiv-gerelateerd stigma en ondersteunen van respectvolle communicatie over HIV
• Ondersteunen van partnerwaarschuwing
Delen