Hoe meet je effectiviteit?

Opdrachtgevers, beleidsmakers en leidinggevenden hebben in ieder geval één ding gemeen: een behoefte aan meetbare resultaten. Een goede bedoeling is vaak niet meer genoeg om een activiteit te verantwoorden. Zorg er dus goed voor dat je van tevoren goed nadenkt over doelstellingen, indicatoren en randvoorwaardes van internetveldwerk. Dit maakt het meetbaar maken van je resultaten, de effectiviteit en de kwaliteit veel makkelijker.

Wanneer is veldwerk effectief?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel eenvoudig:

  • Veldwerk is effectief als je aantoonbaar kunt maken dat door je werkzaamheden de beoogde doelstellingen behaald zijn
  • Het hangt dus erg af, welke doelstellingen je definieert. Daarom is het zo belangrijk om deze in de voorbereiding van online veldwerk zo goed mogelijk te definiëren
  • Het hanteren van de vijf SMART-criteria is hiervoor zeer behulpzaam.

Als je als doelstelling formuleert om met veldwerk de hiv-incidentie onder MSM in jouw regio te verlagen, dan is de kans klein dat je dit effect kunt aantonen. Als je doelstelling echter is om met veldwerk meer MSM op de poli te krijgen, dan kun je dit wel aantoonbaar maken.

Meet hiervoor:

  • Het bereik van MSM uit jouw regio via online veldwerk
  • Het aandeel van MSM op je soa-poli
  • Door te meten op welke wijze MSM bekend zijn geraakt met het poli-aanbod, of welke aanleiding er was om zich te laten testen

In het ideale geval rolt er dan uit dat er: 

  • X aantal MSM via  Grindr bereikt zijn
  • Een toename van Y aantal MSM op de poli is
  • Z aantal MSM aangeven dat een persoonlijk bericht via Grindr hen had aangespoord om zich te laten testen.

Wat is het verschil tussen effectiviteit en kwaliteit?

Effectiviteit van interventies is een prioriteit in preventie: interventies dienen te bewerkstelligen wat zij beoogd worden te doen. De termen kwaliteit en effectiviteit zijn zodoende nauw met elkaar verbonden, omdat zij beide te maken hebben met het bewerkstelligen van vooraf vastgestelde doelen en het vervullen van behoeftes.

Kwaliteit betekent ook wel de mate waarin onafscheidelijk verbonden eigenschappen van een product, dienst, proces of systeem voldoen aan de gestelde vereisten. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering zijn begrippen met hun oorsprong in (massa)productieprocessen. Door de belangrijkste kenmerken (indicatoren) te benoemen, bepaal je de standaard waaraan een 'product' moet voldoen. Centraal staan de diverse behoeftes van partners, stakeholders en eindgebruikers die betrokken zijn bij de producten en activiteiten, zoals veldwerk.

Meer weten? Lees het nieuwe NICTIZ-beleidsrapport over het evalueren van e-health.

Delen