Gedragsinterventies

Een gedragsinterventie heeft ten doel gezond gedrag en een gezonde leefstijl te bevorderen.

Gebruik bestaande goede interventies

Lokale professionals hebben beperkte tijd en middelen. Daarom is het slim om zo veel mogelijk gebruik te maken van al ontwikkelde en erkende interventies gericht op gedrag en leefstijl.

Om professionals een overzicht te geven uit welke interventies zij kunnen kiezen en wat de kwaliteit daarvan is, heeft het RIVM-Centrum Gezond Leven een erkenningstraject en een interventiedatabase opgezet.

Voor seksuele gezondheid zijn de bestaande en erkende interventies te vinden in het:

Ontwikkel nieuwe gedragsinterventies planmatig

Soms is het nodig om een nieuwe gedragsinterventie te ontwikkelen. Dan is het belangrijk om die zoveel mogelijk te baseren op inzichten uit wetenschap en praktijk. Je daarvoor het beste een instrument gebruiken voor de planmatige ontwikkeling van een interventie. Voorbeelden van die instrumenten zijn:

 

Delen