Standpunt Zelftesten, 2013

Het in 2013 verschenen rapport Soa-testen, zelf doen of laten (doen)? gaat in op de betrouwbaarheid, kwaliteit van informatievoorziening en het al dan niet voldoen aan de wettelijke eisen van zelftests. Het rapport is aangeboden aan o.a. alle GGD-Centra Seksuele Gezondheid, het RIVM, de Inspectie voor Volksgezondheid en de directeur Publieke Gezondheid van VWS.

Soa-testen, zelf doen of laten (doen)? beschrijft de stand van zaken op het gebied van soa-zelftests. Er wordt onderscheid gemaakt tussen doe-het-zelftests en lab-zelftests voor soa’s en hiv. Beide zijn zonder tussenkomst van arts of apotheker verkrijgbaar. Bij een lab-zelftest vindt de verwerking en het aflezen van de diagnose in het laboratorium plaats. Bij een doe-het-zelftest gebeurt dit thuis.

Kwaliteit
Uit het rapport blijkt dat de betrouwbaarheid van de meeste soa-doe-het-zelftests vooralsnog (zeer) laag is. Ook is de kwaliteit van informatievoorziening bij doe-het-zelftests niet toereikend. Bij de meerderheid van de lab-zelftests is de testkwaliteit daarentegen goed en de kwaliteit van de informatievoorziening redelijk tot hoog.

Standpunt
Soa Aids Nederland raadt aan om soa- en hiv-testen in eerste instantie te laten verlopen via professionele zorgverleners (GGD, huisarts). Zo kan in samenspraak met de cliënt en volgens het geldend testbeleid worden gehandeld. Voor patiënten die dit wensen, is zelf testen een optie mits er sprake is van een wettelijk toegestane, goede test en van goede begeleiding bij het testproces.

Voor meer informatie verwijzen we naar volledige rapport Soa-testen, zelf doen of laten (doen)? (PDF)

Delen