Uitdagingen voor praktijk en beleid

Wat betekenen de soa/hiv-cijfers en -trends en hoe speel je daar als professional op in? En hoe kunnen professionals in de zorg en op beleidsniveau ervoor zorgen dat we nog beter worden in het voorkomen van soa en hiv?

Wat zijn de uitdagingen voor de huisartspraktijk?

 1. Actiever opsporen van hiv (en hepatitis) in de huisartspraktijk 
 2. Uit onderzoek blijkt dat de soa-prevalentie bovengemiddeld hoog is onder migranten. Bekijk de mogelijkheden en knelpunten voor het actiever opsporen van hiv onder migranten.
 3. Zinnige diagnostiek beter implementeren 
 4. Wie, waar, wanneer en waarop testen? Lees: artikel in Huisarts en Wetenschap
 5. Meer aandacht voor preventie en counseling 
 6. Ons standpunt is helder: een einde aan hiv in Nederland is alleen mogelijk als we – naast condooms, actiever testen en behandelen – de hiv-preventiepil PrEP inzetten. Maar ook  partnerwaarschuwing en praten over veilig vrijen is essentieel.

Voor welke uitdagingen staan de GGD'en?

 1. Scherpe triage
  In het  Draaiboek consult seksuele gezondheid staat handige actuele informatie over triage.
 2. Regionale aanpak 
  Regionale verschillen vragen om het opnieuw toetsen van de aanpak van de betreffende GGD en gemeente aan de hand van de specifieke lokale situatie.
 3. Oplossing voor wachttijden 
  Betrouwbare zelftesten kunnen voor een deel van je cliënten uitkomst bieden. Met Advies.chat ontdekt de gebruiker snel en eenvoudig of er risico is op een soa en hoe hij/zij zich het beste kan laten testen. Advies.chat verwijst alleen naar betrouwbare zelftest- aanbieders.
 4. Preventie versterken
  Verwijs jongerenwerkers en docenten naar ondersteuning op het gebied van seksuele en relationele vorming. Treed gericht in contact met risicogroepen via online outreach ( internetveldwerk). En zet actief in op  partnerwaarschuwing.

Wat zijn aandachtspunten voor de hiv-behandelcentra?

 1. Bespreek met elke nieuwe patiënt het onderwerp partnerwaarschuwing en onderzoek of partnerwaarschuwing volgens de geldende richtlijnen is uitgevoerd.
 2. Agendeer bij bekende patiënten regelmatig het onderwerp soa (risico)
 3. Ken de mogelijkheden voor (verwijzing) naar soa-testfaciliteiten in jouw regio. Ken ons standpunt over zelftesten.
 4. Volg actuele ontwikkelingen omtrent veilig vrijen
 5. Zorg dat je op de hoogte blijft door het volgen van scholing. In onze leeromgeving vind je gratis scholing over bijvoorbeeld PrEP, Chemseks en  gesprekstechnieken.

Hoe kan beleid de randvoorwaarden voor soa en hiv-bestrijding in Nederland verbeteren?

 1. Stimuleer lokale preventie en ketenzorg
 2. Maak gebruik van de Handreiking Gezonde Gemeente om gemeentelijk beleid te maken dat preventie stimuleert en een goede samenwerking tussen lokale partijen bevordert. Meer informatie
 3. Garandeer laagdrempelige toegang tot soa-zorg
 4. Regel een oplossing voor de financiële barrières voor soa-testen bij GGD’en en de huisarts. Lees de reactie op de RIVM cijfers over 2015 van Soa Aids Nederland.
 5. Regel de toegang tot PrEP (zorg). Landelijk betekent dit dat PrEP betaalbaar wordt voor gebruikers, lokaal moet de zorg rond PrEP goed geregeld worden. Dossier PrEP
Delen