PrEP is in Nederland verkrijgbaar

PrEP is in Nederland beschikbaar. De goedkoopste medicatie kost ongeveer € 50 per maand bij dagelijks gebruik. Hier komen nog de kosten van de noodzakelijke zorg en controles bij.

Prijzen verschillen

Sinds januari 2018 zijn er twee betaalbare versies van PrEP op de Nederlandse markt gekomen voor rond de € 50 per 30 pillen:

  • een generieke versie van producent Centrafarm. Deze kost € 47,95 voor 30 pillen. Daar komen nog enkele euro’s kosten bovenop, die de apotheek standaard rekent voor informatie bij de eerste uitgifte van een medicijn, plus enkele euro’s per recept. In principe kunnen alle apotheken deze versie bestellen
  • een generieke versie van producent Sandoz. Deze kost rond de  € 59 voor 30 pillen bij de eerste uitgifte en rond de € 54 bij een tweede uitgifte. Deze versie is alleen verkrijgbaar bij de PLUS apotheken.

PrEP-medicatie is bij apotheken in Nederland beschikbaar tegen verschillende prijzen. Dat komt doordat apotheken hun PrEP-medicatie van verschillende producenten betrekken. Die hanteren verschillende prijzen voor PrEP, tot wel  € 500 voor 30 pillen.

Er is nog geen vergoeding van de PrEP-medicatie, dat maakt het belangrijk dat de meest betaalbare PrEP wordt voorgeschreven. Om te voorkomen dat de apotheek dure PrEP meegeeft aan de cliënt dient de arts op het recept PrEP voor te schrijven als

  • ‘Tenofovir Disoproxil/Emtricitabine van Centrafarm’ of
  • ‘Tenofovir Disoproxil/Emtricitabine van Sandoz’ als cliënt kiest voor een PLUS apotheek

Dit in plaats van het voorschrijven van een middel als zogenaamde specialité. De arts kan daarbij vermelden dat dit gevraagd wordt vanwege de (niet-vergoede) medicijnkosten voor de gebruiker. Dit verplicht de apotheek precies deze medicatie te leveren. Gebruikers kunnen ook zelf contact opnemen met hun apotheek om te vragen of PrEP van deze producenten beschikbaar is. 

Meer informatie over  PrEP van Centrafarm.

Recept én zorg nodig van een arts

De apotheek levert alleen PrEP aan mensen met een recept. Iedere (huis)arts in Nederland kan PrEP voorschijven. Dat kan sinds augustus 2016; toen is de combinatietablet met hiv-remmers Tenofovir Disoproxil en Emtricitabine geautoriseerd in Europa voor gebruik als PrEP.

Bij het voorschrijven dienen artsen wel gebruik te maken van de Nederlandse multidisciplinaire HIV Pre-expositie profylaxe (PrEP)-richtlijn en het Farmacotherapeutisch Kompas.

Zoals blijkt uit de richtlijn is het alleen voorschrijven van een recept niet voldoende. PrEP-gebruikers dienen structureel begeleid te worden met de nodige zorg en controles. Deze kunnen worden geleverd door de huisarts of door de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD (soa-poli). De zorg van de huisarts is gedekt door de ziektekostenverzekering. De kosten voor laboratoriumtesten via de huisarts komen wel ten laste van het eigen risico van gebruikers. De kosten voor de zorg en controles bij de GGD worden voor specifieke risicogroepen gedekt door een subsidieregeling. Het kan zijn dat niet alle huisartsen en GGD-en op dit moment al PrEP-zorg leveren; daar wordt wel hard aan gewerkt.

Vergoeding voor de medicatie ontbreekt

Het Ministerie van VWS heeft nog geen besluit genomen over de vergoeding van de PrEP-medicatie. De patiënt krijgt de kosten van de PrEP-medicatie niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar en moet die geheel zelf betalen. Dat maakt het belangrijk dat de meest betaalbare PrEP-medicatie wordt voorgeschreven.

Informeel betrekken van PrEP

Sommige mensen betrekken tot nu toe hun PrEP-medicatie niet rechtstreeks van een apotheek in Nederland. Dit noemen we informeel PrEP-gebruik.

Dit is ontstaan omdat vergoeding ontbreekt en niet iedereen de volledige prijs kon betalen die voorheen voor PrEP-medicatie werd gevraagd. Door informele gebruikers wordt onderling informatie uitgewisseld over wat betrouwbare leveranciers zijn. Sommige mensen reizen naar landen buiten Europa om daar een goedkopere en meestal generieke variant van PrEP aan te schaffen. Andere mensen bestellen PrEP-medicatie online.

Per 1 januari 2018 is er nu ook een goedkopere en betaalbare generieke variant van PrEP te verkrijgen via apotheken in Nederland. De verwachting is dan ook dat het betrekken van PrEP buiten Nederlandse apotheken om zal gaan afnemen.  

In alle gevallen van informeel betrekken van PrEP is het essentieel dat de juiste voorbereiding, testen en zorg wordt gekoppeld aan daadwerkelijk gebruik van PrEP. De Nederlandse multidisciplinaire HIV Pre-expositie profylaxe (PrEP) richtlijn beschrijft welke zorg dit is.

Verwijs (potentiële) gebruikers ook naar: https://mantotman.nl/prep.

Delen