PrEP, soa’s en condooms

Van de mensen die PrEP innemen, gebruikt een groot deel minder vaak condooms tijdens sex. Leidt PrEP daarom tot meer soa’s? Of biedt PrEP juist kansen voor soa-bestrijding en -behandeling? Lees onze visie.

Meer soa’s door PrEP?

Het gebruik van condooms neemt bij een deel van de mensen die PrEP gebruiken af. Maar vooralsnog is er nog geen stijging van soa’s onder mensen die PrEP gebruiken vastgesteld.

Soa’s onder aanvragers
De mensen die zich voor PrEP aanmelden hebben over het algemeen al vaker soa’s. Met andere woorden: het aantal soa’s bij mensen die PrEP gebruiken is al relatief hoog voordat ze met PrEP beginnen en wordt daarna niet nog hoger.

Toename van soa’s in Europa
Epidemiologische gegevens laten zien dat soa’s al toenemen in Europa nog voordat PrEP wordt toegepast. Een toename van soa’s die niet aan PrEP kan liggen.

Kansen voor soa-bestrijding

Soa Aids Nederland vindt dat PrEP juist kansen biedt voor soa-bestrijding en behandeling. Door goede voorlichting en de juiste medische begeleiding voor en tijdens het gebruik van PrEP worden soa-infecties vaker gevonden en tijdiger behandeld. Want door PrEP komen mensen met een hoog risico op hiv en andere soa’s in contact met zorg en worden ze iedere drie maanden getest.

Een proef in New York met driemaandelijks testen op soa’s onder mensen die PrEP gebruiken liet zien dat 70 procent meer infecties werd gevonden dan met een zesmaandelijkse test. Behandeling van deze soa’s voorkomt dat ze zich verder kunnen verspreiden. Zo zijn onder aanmelders bij de PrEP-studie van de GGD Amsterdam enkele hepatitis C infecties gevonden die anders wellicht niet ontdekt zouden zijn. Dankzij de regelmatige controles is PrEP dus ook nuttig voor de bestrijding van andere soa’s dan hiv.

Zorgen maken over soa’s?

Is het terecht om je zorgen te maken over andere soa’s dan hiv als men PrEP gebruikt? Bekijk in de webuitzending Be PrEPared (feb. 2017) wat zorgprofessionals hier over zeggen.

PrEP voorschrijven

Elk arts in Nederland mag PrEP voorschrijven. Wil jij PrEP voorschrijven of je cliënt doorverwijzen? Dan is het belangrijk om te weten hoe je dit doet en hoe je jouw cliënt informeert en begeleidt.

Delen