Advies: hoe moet ik omgaan met PrEP in mijn praktijk?

Wie kan PrEP voorschrijven?

De PrEP-zorg is in Nederland nog niet uniform geregeld. Dit zal de komende tijd vastere vormen aannemen. Een groot aantal GGD’en levert inmiddels zorg rondom PrEP, maar er zijn ook huisartsen die zich hiervoor inzetten. Elke arts mag en kan PrEP voorschrijven. Dit is niet ingewikkeld. Wel zijn er een aantal stappen die daarbij gevolgd moeten worden. Controles voorafgaand en tijdens PrEP gebruik zijn een noodzakelijke voorwaarde. Zie voor uitgebreide informatie de HIV Pre-expositie Profylaxe Richtlijn Nederland. Huisartsen met vragen over PrEP-verzoeken van cliënten kunnen op twee plaatsen terecht voor advies:

  • seksHAG: intercollegiale consultatie rond hiv en soa’s van de Huisarts Advies Groep Seksuele Gezondheid (via email)
  • GGD Amsterdam: 020-555 5911 (vraag naar de dienstdoende dermatoloog van de soa-poli)

PrEP is bij de apotheek alleen verkrijgbaar met een recept. Er zijn ook cliënten die PrEP-medicatie zelf uit het buitenland halen (Duitsland, Thailand). Totdat in januari 2018 de prijs voor PrEP fors werd verlaagd, was dit veel goedkoper. Mogelijk vragen deze cliënten de huisarts wel om de controles uit te voeren. 

Hoe wordt PrEP gebruikt?

Er zijn twee innameschema’s onderzocht: dagelijks gebruik en intermitterend gebruik.

  1. Dagelijks gebruik: 1 maal daags 1 tablet TDF/FTC op hetzelfde tijdstip. Deze optie wordt het vaakst gebruikt. Hiermee is de patiënt bij correct gebruik altijd goed beschermd.
  2. Periodieke inname. Deze optie is geschikt als seks te plannen is en er minder frequente blootstelling is. Hierbij worden 2 tabletten TDF/FTC geslikt tussen de 2 en 24 uur vóór mogelijke blootstelling aan hiv. Als daadwerkelijk onbeschermde anale seks plaatsvond, wordt 24 uur na de eerste inname nogmaals 1 tablet ingenomen, en dan na 24 uur nogmaals 1 tablet. Bij meerdere dagen achtereen seks wordt elke 24 uur 1 tablet ingenomen, waarbij dit 24-uurs schema wordt aangehouden tot de patiënt na de laatste seks nog tweemaal een pil heeft ingenomen.

Zodra iemand die intermitterend PrEP gebruikt een dag geen PrEP meer heeft ingenomen, moet hij weer opnieuw starten. 

Welke controles moet de huisarts verrichten bij patiënten die PrEP gebruiken?

Goede medische begeleiding is nodig om veilig gebruik te garanderen, te voorkomen dat resistentie optreedt en om de therapietrouw te bevorderen. Patiënten die PrEP gebruiken komen vóór het starten van PrEP, 1 maand na starten en vervolgens driemaandelijks op controle. Daarbij vindt counseling plaats ten aanzien van therapietrouw en risicoreductie. Ook worden er lab-controles verricht volgens onderstaande tabel. 

Zie voor een uitgebreid advies de multidisciplinaire prep-richtlijn.

Wat zijn de kosten voor PrEP? Wordt PrEP vergoed?

De prijs voor PrEP is gedaald van ruim € 500,- per maand, tot ongeveer € 50,- per maand. PrEP wordt vooralsnog niet vergoed. De Minister van VWS heeft nog geen besluit genomen over de inzet en eventuele vergoeding van PrEP in Nederland. 

De prijzen voor PrEP variëren. Apotheken betrekken hun medicatie van verschillende leveranciers. De goedkoopste aanbieder biedt PrEP aan voor ongeveer € 50,- per maand (bij dagelijks gebruik), de duurste aanbieder vraagt meer dan € 500,- per maand. Daar komen nog enkele euro’s per maand bij voor de apotheker en de kosten voor labonderzoek als dit wordt aangevraagd door de huisarts. De kosten voor de zorg en controles bij de GGD worden voor specifieke risicogroepen gedekt door een subsidieregeling. PrEP wordt op dit moment niet vergoed, behalve voor een beperkt aantal mannen die PrEP gebruiken in onderzoek verband.

Lees een persoonlijk praktijkverhaal in Seksoa Magazine:  PrEP in de eerstelijnszorg - van ‘nee, tenzij’ naar volmondig ja

Delen