Ontwikkelingen en beleid van PrEP

De ontwikkelingen rondom PrEP gaan snel. Er zijn al een aantal goede stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Lees wat er tot nu toe is bereikt, waar we nu staan en waar we heen willen met het gebruik van PrEP in Nederland.
 

PrEP-zorg kan snel starten bij GGD

Minister Bruins van VWS verwacht in de zomer van 2019 te starten met het verstrekken van PrEP aan mannen die seks hebben met mannen die een hoog risico lopen op hiv. Aidsfonds-Soa Aids Nederland en partners vinden dat te laat en dringen aan op een eerdere start. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het daarmee eens. Zij roepen de minister op geld vrij te maken voor GGD-en, zodat ze huidige gebruikers van PrEP nu al kunnen ondersteunen. Met dat geld kunnen GGD-en nu al starten met voldoende capaciteit opbouwen, want die is niet direct overal beschikbaar.

Ook de Tweede Kamer wil niet tot de zomer wachten met het leveren van PrEP-zorg. Een motie van Pia Dijkstra (D66) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) kreeg een ruime meerderheid. Die motie gaat niet over het verstrekken van de PrEP-pillen zelf. Deze worden pas vanaf de zomer grotendeels vergoed. De uitspraak van de Kamer is belangrijk, omdat de opbouw van de begeleiding en de zorg die bij PrEP noodzakelijk is, nu snel kan starten.

 

Oproep PrEP-regeling in Nieuwsuur

NB Deze uitzending van Nieuwsuur besteedt geen aandacht aan de inspanningen van huisartsen en GGD-en die ondanks het ontbreken van een regeling al PrEP-zorg leveren. De uitzending focust vooral op de gevolgen van het ontbreken van een regeling die brede toegang tot PrEP mogelijk maakt.

Standpunt Soa Aids Nederland

''Mensen willen zich terecht beschermen tegen hiv. Maar niet iedereen die PrEP gebruikt heeft toegang tot medische begeleiding die essentieel is. Dat is schrijnend. Het is hoogst dringend dat de GGD-en nu kunnen starten met de PrEP-zorg en daar de middelen voor krijgen van de minister.’ Aldus Mark Vermeulen, directeur Soa Aids Nederland.

Waarom is een snelle start nodig?

Nieuwe cijfers van de Stichting Hiv Monitoring maken duidelijk dat het aantal nieuwe hiv-diagnoses in 2017 minder is dan in 2016, maar dat het erg langzaam daalt van 820 naar 750. In landen waar PrEP al is toegevoegd aan het preventiepakket voor hiv, vindt een drastische daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses plaats. Hoe sneller we PrEP in Nederland uitrollen, des te sneller kunnen we ook hier zo’n effect realiseren. zie ook ons persbericht: Nederland op weg naar nul nieuwe hiv-infecties.

 

Er is met alle advisering en besluitvorming over PrEP al veel tijd verloren gegaan. PrEP is in augustus 2016 beschikbaar gekomen in Nederland. In oktober 2016 vraagt de toenmalige minister van VWS advies aan de Gezondheidsraad. Die brengt maart 2018 een positief advies uit. In juli 2018 neemt minister Bruins het besluit over te gaan tot verstrekking van PrEP. In de meer dan twee jaar die dit heeft gekost hadden veel hiv-infecties voorkomen kunnen worden met PrEP. Zie ook onze opinie: We kunnen aids verder terugdringen, als de politiek durft.

 

Wat doet Soa Aids Nederland?

  • Wij hebben sinds april 2016 herhaaldelijk bij het ministerie aangedrongen op snelle actie. We hebben, samen met veel partners uit de praktijk, de minister onlangs nogmaals laten weten dat tempo voor ons heel belangrijk is.

  • We helpen het RIVM bij het opstellen van het advies aan de minister over uitvoering.

  • Wij voeren lobby zodat de minister het advies snel omzet in een regeling voor de praktijk en de regeling snel van kracht wordt.

  • We ondersteunen GGD-en, huisartsen en MSM bij de voorbereidingen op de implementatie.


Wat doen anderen?

  • de landelijke werkgroep PrEPARED werkt beleidsmatige barrières weg voor een brede toepassing van PrEP in Nederland. Leden zijn: RIVM, GGD Amsterdam, Hiv Vereniging, COC, PrEPnu, NVHB, WASS, SeksHAG, Erasmus MC en de Universiteit van Amsterdam. Secretaris is Aidsfonds-Soa Aids Nederland.
  • het landelijk project We are prepared zorgt ervoor dat voor het einde van 2018 de praktische randvoorwaarden voor de inzet van PrEP zijn geregeld zijn, zoals zorgstructuur, scholing professionals en voorlichting doelgroep. In dit project werken samen: SeksHAG, WASS, NVHB, V&VN VHC, V&VN, RIVM, COC, KNMP, ASG-stuurgroep, GGD Amsterdam, PrEPnu, Soa Aids Nederland. Penvoerder is GGD Gelderland Zuid. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Aidsfonds
  • PrEPnu organiseert voorlichting, een petitie, workshops en andere actiesPrEP in het buitenland

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), de Verenigde Naties organisatie voor aidsbestrijding (UNAIDS) en het Europees Centrum voor Infectieziektebestrijding (ECDC) adviseren om PrEP toe te voegen aan het preventiepakket voor hiv, als aanvulling op de bestaande preventie strategieën.

De volgende landen hebben PrEP breed ingezet en de vergoeding geregeld: Verenigde Staten (2012), Frankrijk (2014), Noorwegen (2016), België (2017), Schotland (2017), Portugal (2017), Nieuw Zeeland (2018).

Door PrEP meer soa’s?

Wordt de kans op andere soa’s vergroot door het gebruiken van PrEP? Omdat men minder of geen condooms zou gebruiken?

PrEP en publieke gezondheid

Wat is het belang van PrEP voor de publieke gezondheid? En hoe ga je als professional om met je persoonlijke normen en waarden?

Delen