Ontwikkelingen en beleid van PrEP

De ontwikkelingen rondom PrEP gaan snel. Er zijn al een aantal goede stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Lees wat er tot nu toe is bereikt, waar we nu staan en waar we heen willen met het gebruik van PrEP in Nederland.
 

Wat doet Soa Aids Nederland?

  • Wij hebben sinds april 2016 herhaaldelijk bij het ministerie aangedrongen op snelle actie. We hebben, samen met veel partners uit de praktijk, de minister onlangs nogmaals laten weten dat tempo voor ons heel belangrijk is.

  • We helpen het RIVM bij het opstellen van het advies aan de minister over uitvoering.

  • Wij voeren lobby zodat de minister het advies snel omzet in een regeling voor de praktijk en de regeling snel van kracht wordt.

  • We ondersteunen GGD-en, huisartsen en MSM bij de voorbereidingen op de implementatie.


Wat doen anderen?

  • PrEPnu organiseert voorlichting, een petitie, workshops en andere acties

Door PrEP meer soa’s?

Wordt de kans op andere soa’s vergroot door het gebruiken van PrEP? Omdat men minder of geen condooms zou gebruiken?

PrEP en publieke gezondheid

Wat is het belang van PrEP voor de publieke gezondheid? En hoe ga je als professional om met je persoonlijke normen en waarden?

Delen