Ontwikkelingen en beleid van PrEP

De ontwikkelingen rondom PrEP gaan snel. Er zijn al een aantal goede stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Lees wat er tot nu toe is bereikt, waar we nu staan en waar we heen willen met het gebruik van PrEP in Nederland.
 

Start PrEP-verstrekking: zomer 2019

Minister Bruins van VWS verwacht in de zomer van 2019 te starten met het verstrekken van PrEP aan mannen die seks hebben met mannen die een hoog risico lopen op hiv. Hij kiest voor centrale aankoop van de medicatie en dat vraagt de nodige voorbereidingstijd. Hiv-behandelaren vinden dat te lang duren en springen uit nood tijdelijk in de bres door PrEP-zorg te leveren waar dat niet toegankelijk is. Aidsfonds-Soa Aids Nederland en partners stellen dat een noodregeling voor PrEPzorg nu nodig is, die GGD-en mogelijk maakt eerder te starten.

De minister reageert positief op een motie van D66 en GroenLinks die hem vraagt GGD-en op te roepen nu aan te vangen met begeleiding van huidige PrEP-gebruikers. Hij benadrukt dat het niet gaat om gebruikers die al onder begeleiding staan van GGD of huisarts, maar om PrEP gebruikers die nu geen medische begeleiding hebben. Tot de zomer moeten deze mensen de PrEP pillen zelf blijven betalen, maar hij is bereid te regelen dat ze nu al voor medische begeleiding bij de 8 ASG-regio’s terecht kunnen. De Tweede Kamer stemt binnenkort over deze motie. Als de motie wordt aangenomen  dan kan met GGD-en afspraken worden gemaakt hoe zijn de medische begeleiding voor huidige PrEP-gebruikers kunnen opstarten.

 

Oproep PrEP-regeling in Nieuwsuur

NB Deze uitzending van Nieuwsuur besteedt geen aandacht aan de inspanningen van huisartsen en GGD-en die ondanks het ontbreken van een regeling al PrEP-zorg leveren. De uitzending focust vooral op de gevolgen van het ontbreken van een regeling die brede toegang tot PrEP mogelijk maakt.

Standpunt Soa Aids Nederland

'We wachten al bijna 3 jaar op PrEP en opnieuw laat minister Bruins ons weten dat we langer moeten wachten, tot medio 2019. De minister claimt zorgvuldigheid om een regeling te treffen, in de praktijk leidt dit tot grote onzorgvuldigheid. Elke dag komen er onnodige hiv-infecties bij. We vragen de minister nu al middelen vrij te maken zodat GGD-en per direct aan de slag kunnen.’ Aldus Mark Vermeulen, directeur Soa Aids Nederland.

Waarom is een snelle start nodig?

Nieuwe cijfers van de Stichting Hiv Monitoring maken duidelijk dat het aantal nieuwe hiv-diagnoses in 2017 minder is dan in 2016, maar dat het erg langzaam daalt van 820 naar 750. In landen waar PrEP al is toegevoegd aan het preventiepakket voor hiv, vindt een drastische daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses plaats. Hoe sneller we PrEP in Nederland uitrollen, des te sneller kunnen we ook hier zo’n effect realiseren. zie ook ons persbericht: Nederland op weg naar nul nieuwe hiv-infecties.

 

Er is met alle advisering en besluitvorming over PrEP al veel tijd verloren gegaan. PrEP is in augustus 2016 beschikbaar gekomen in Nederland. In oktober 2016 vraagt de toenmalige minister van VWS advies aan de Gezondheidsraad. Die brengt maart 2018 een positief advies uit. In juli 2018 neemt minister Bruins het besluit over te gaan tot verstrekking van PrEP. In de meer dan twee jaar die dit heeft gekost hadden veel hiv-infecties voorkomen kunnen worden met PrEP. Zie ook onze opinie: We kunnen aids verder terugdringen, als de politiek durft.

 

Wat doet Soa Aids Nederland?

  • Wij hebben sinds april 2016 herhaaldelijk bij het ministerie aangedrongen op snelle actie. We hebben, samen met veel partners uit de praktijk, de minister onlangs nogmaals laten weten dat tempo voor ons heel belangrijk is.
  • We helpen het RIVM bij het opstellen van het advies aan de minister over uitvoering.
  • Wij voeren lobby zodat de minister het advies snel omzet in een regeling voor de praktijk en de regeling snel van kracht wordt.
  • We ondersteunen GGD-en, huisartsen en MSMbij de voorbereidingen op de implementatie.
  • Zodra we weten op welke datum de PrEP-verstrekking start zullen we dat melden.


Wat doen anderen?

  • de landelijke werkgroep PrEPARED werkt beleidsmatige barrières weg voor een brede toepassing van PrEP in Nederland. Leden zijn: RIVM, GGD Amsterdam, Hiv Vereniging, COC, PrEPnu, NVHB, WASS, SeksHAG, Erasmus MC en de Universiteit van Amsterdam. Secretaris is Aidsfonds-Soa Aids Nederland.
  • het landelijk project We are prepared zorgt ervoor dat voor het einde van 2018 de praktische randvoorwaarden voor de inzet van PrEP zijn geregeld zijn, zoals zorgstructuur, scholing professionals en voorlichting doelgroep. In dit project werken samen: SeksHAG, WASS, NVHB, V&VN VHC, V&VN, RIVM, COC, KNMP, ASG-stuurgroep, GGD Amsterdam, PrEPnu, Soa Aids Nederland. Penvoerder is GGD Gelderland Zuid. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Aidsfonds
  • PrEPnu organiseert voorlichting, een petitie, workshops en andere actiesPrEP in het buitenland

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), de Verenigde Naties organisatie voor aidsbestrijding (UNAIDS) en het Europees Centrum voor Infectieziektebestrijding (ECDC) adviseren om PrEP toe te voegen aan het preventiepakket voor hiv, als aanvulling op de bestaande preventie strategieën.

De volgende landen hebben PrEP breed ingezet en de vergoeding geregeld: Verenigde Staten (2012), Frankrijk (2014), Noorwegen (2016), België (2017), Schotland (2017), Portugal (2017), Nieuw Zeeland (2018).

Door PrEP meer soa’s?

Wordt de kans op andere soa’s vergroot door het gebruiken van PrEP? Omdat men minder of geen condooms zou gebruiken?

PrEP en publieke gezondheid

Wat is het belang van PrEP voor de publieke gezondheid? En hoe ga je als professional om met je persoonlijke normen en waarden?

Delen