Meer leren over PrEP

Het medicijn Truvada is sinds augustus 2016 in Europa geautoriseerd voor gebruik als PrEP. Nederlandse artsen mogen het dus voorschrijven. De Nederlandse richtlijn voor PrEP is september 2016 verschenen.

Richtlijnen

Deze multidisciplinaire richtlijn over de toepassing van PrEP is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB) samen met alle relevante partners in Nederland*.

Buitenlandse richtlijnen zijn:


* COC Nederland, Huisartsen Advies groep Seksuele gezondheid (SeksHAG), Werkgroep Artsen Sense en Soa (WASS) als onderdeel van de Nederlandse Vereniging van artsen Infectieziektebestrijding (NVIB), Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) als onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Soa Aids Nederland.

Scholingsmaterialen

Online kenniscollege over PrEP door Jan van Bergen
In deze kennisclip worden vragen behandeld als: wat is PrEP? Effectiviteit van PrEP, implementatie, bijwerkingen, combinatie met andere preventieve strategieën en praktische tips, aangevuld met gebruikservaringen.

Deze kennisclip is een online weergave van een nascholing gegeven tijdens “Ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde 2017”, november 2017, Erasmus MC Rotterdam. 

Zie ook: ' Pre-expositie profylaxe en de preventie van hiv'. Kennisdocument n.a.v. nascholing gegeven tijdens 'Nieuwe Ontwikkelingen in de Geneeskunde 2017' (Congres Erasmus MC Rotterdam 2 november 2017).

Factsheets PrEP

Alle basisvragen over PrEP worden beantwoord in de factsheets Tien vragen over PrEP.

 

Tip: Print de factsheet uit en geef mee aan patiënten/cliënten.
Tip: Verwijs patiënten ook naar de publieksinformatie over PrEP en PEP.

 

Delen