Waarom is het voor mij in mijn praktijk van belang?

Standpunt Soa Aids Nederland

Het is belangrijk om beschikbare soa-informatie begrijpelijk te maken ook voor mensen die laaggeletterdheid zijn. Om interventies te ontwikkelen, in afstemming met de doelgroepen, met als uitgangspunt de gevolgen van de verschillen in gezondheidsvaardigheden te verminderen. Zij zoeken minder vaak de soa-zorg of weten de weg niet. Ook is het belangrijk dat de financiële drempel - namelijk het hoge eigen risico - voor het doen van een soa-test in de huisartsenpraktijk, moet worden weggenomen.  Verder om soa-zorginstellingen te informeren over nieuwe inzichten in het herkennen van en het omgaan met verschillen in gezondheidsvaardigheden bij bijvoorbeeld mensen met een lage SES of een migratieachtergrond. Juist om op die manier van elkaars ervaringen en best practices te leren in de de praktijk toe te passen.

Beseffen dat het thema relevant is binnen voorlichting preventie

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lage SES, een minder goede gezondheid hebben, een hoger risico hebben op het krijgen van een soa, terwijl zij minder gebruik maken van soa-zorg.

In 2017 onderzocht Soa Aids Nederland hoe soa-professionals de relatie zien tussen mensen met lage SES en het hebben van een soa. De conclusie is dat soa-professionals en deskundigen geen duidelijke relatie zien tussen mensen met lage SES en het hebben van een soa. Wel zien zij mensen met een lage SES als een groep die minder gezondheidszorg zoekt, minder toegang heeft tot informatie en voorzieningen en wellicht minder bewust omgaat met risicogedrag.

Dit betekent dat voor jou als professionals in het soa/hiv - veld dat het belangrijk is om in elk aspect van je werk rekening te houden met gezondheidsvaardigheden.

Belang van aandacht

  • Preventiemedewerkers en zorgverleners zijn zich ervan bewust dat elke cliënt verschillende gezondheidsvaardigheden en geletterdheid heeft en dat sommige cliënten hun uitleg of voorlichting minder goed begrijpen.
  • Professionals hebben inzicht en weten hoe om te gaan met mensen met lage SES. Het doel is om de seksuele gezondheid te bevorderen en de kans op transmissie van soa’s te verlagen onder mensen met een lage SES. Hoe? al tips? crosslinken?
  • Het belangrijk dat je dit in elk aspect van je werk doet. Bij interventies, individuele counseling, gezondheidsbevordering,  deskundigheidsbevordering maar ook in de voorlichting kun je hieraan aandacht geven.

Tips voor de dagelijkse praktijk

  • Bevorder bewustwording en creëer aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden in alle geledingen van je werk;
  • Zorg dat je over de kennis en vaardigheden beschikt om met mensen met lage gezondheidsvaardigheden om te gaan; maak zo mogelijk gebruik van reeds beschikbare methoden en hulpmiddelen;
  • Communiceer helder en eenvoudig;
  • Investeer in informatiemateriaal wat past bij jouw client;
  • Richt je werk zo in dat ook mensen met lage gezondheidsvaardigheden er hun weg in kunnen vinden;
  • Help je cliënt daar proactief bij door vragen te stellen als: heb je het begrepen? heb je nog vragen?
  • Werk samen de doelgroep: mensen met verschillende gezondheidsvaardigheden kunnen bijvoorbeeld fungeren als trainer, maar ook bijvoorbeeld de toegankelijkheid van jouw organisatie en het communicatie- en informatiemateriaal toetsen.
Delen