Dossier Gezondheidsvaardigheden

Het versterken van gezondheidsvaardigheden en effectieve preventiestrategieën

Snapt de cliënt je preventieboodschap? Welk taalniveau moet je gebruiken en op welke manier kun je hen het beste aanspreken? Dit verschilt per persoon.

Professionals zijn niet altijd bewust van verschillen in gezondheidsvaardigheden. Of wat de invloed is van lage SES (Sociaal Economische Status) of bijvoorbeeld laaggeletterdheid op ieders gezondheid. Elke cliënt is uniek en vraagt om een specifieke aanpak.

Bij de soa- en hiv-preventie kunnen verschillen in gezondheidsvaardigheden voorkomen. Het is van belang hier tijdens een consult of voorlichting rekening mee te houden. In dit dossier geven we een overzicht van tools en tips.

Lage SES,  laaggeletterdheid of migratieachtergrond kunnen invloed hebben op gezondheidsvaardigheden en zijn relevante indicatoren voor de soa- en hiv-bestrijding. Maar deze zijn niet voldoende als enige invalshoek. Als we alleen op lage SES focussen missen we een deel van de problematiek en een deel van de aangrijpingspunten voor oplossingen. Kijk daarom wat je zelf kunt doen om je kennis over dit onderwerp te vergroten en leer van de ervaringen van anderen.

Welke professionals kunnen bijdrage leveren?

Professionals in ons werkveld kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij een effectieve preventiestrategie om de gevolgen van soa’s en hiv onder mensen met bijvoorbeeld een lage SES, bij laaggeletterdheid of met een migratieachtergrond te verminderen. Juist omdat zij zich (meer of minder expliciet) richten op mensen met verschillende gezondheidsvaardigheden. Het gaat hierbij om:

  • Huisartspraktijken
  • GGD’en
  • Hiv-behandelcentra
  • Sociale wijkteams
  • Professionals bij specialistische instellingen als:
  • GGZ, Verslavingszorg, Begeleid wonen en MEE
  • Beleidsmakers
Delen