Asielzoekers

Wellicht heb je vragen als je te maken krijgt met asielzoekers of vluchtelingen. Zoals, hoe is de toegang tot zorg geregeld? Hoe is huisartsenzorg georganiseerd? En hoe is de zorg voor asielzoekers eigenlijk ingericht? Kan een asielzoeker gebruik maken van de tolkentelefoon? Wanneer spreken we over asielzoekers? En wanneer spreken we over statushouders?  

Gelukkig is veel informatie beschikbaar om jou als professional in de juiste zorgverlening te ondersteunen. De zorg voor asielzoekers vraagt om een professionele houding en professioneel handelen. Juist bij het bespreekbaar maken van gezondheidsvragen. Maar zeker ook om te spreken over soa, hiv en seksuele gezondheid. Wees daarom alert op alle mogelijkheden welke je hebt voor preventie en om behandeling te starten. Er kan meer dan je wellicht denkt. Om de juiste zorg te kunnen bieden is het gebruik van de tolkentelefoon essentieel.

Nieuw is dat statushouders  die versneld doorstromen van een opvanglocatie naar een gemeente tijdelijk ook blijven vallen onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Dit om de continuïteit van zorg, onder meer door de huisarts, te waarborgen.

Tolkentelefoon

Het gebruik van de tolkentelefoon is belangrijk om de juiste zorg te kunnen bieden. Zeker omdat het veelal gaat om mensen die de Nederlandse of Engels taal nog niet kennen. En niet weten hoe de zorg in Nederland is georganiseerd. Maar ook Tolkentelefoon om seksuele gezondheid en het belang van een soa of hiv- test bespreekbaar te kunnen maken. Het inzetten van een tolk voor asielzoekers met een RMA-pas wordt bekostigd door het COA. Lees meer hierover via www.livewords.com

RMA Healcare

Per 1 januari 2018 is Arts en Zorg, handelend onder de labels GZA Healthcare en RMA Healthcare, verantwoordelijk voor de zorg aan asielzoekers.  

Bij vragen over de zorg aan asielzoekers lees voor meer informatie over de RMA:  www.rmasielzoekers.nl  Ook kunt u uw vraag zenden aan: info@rmasielzoekers.nl

Achtergrondinformatie

Gezondheidszorg voor Asielzoekers in Nederland

Hoe is de gezondheidszorg en de toegang daartoe geregeld? Welke organisaties zijn daarbij betrokken? Je leest het in de deze factsheet. Ook vind je hier de contactgegevens van de verschillende organisaties.

Gezondheid van vluchtelingen in gemeenten

Lees ook de notitie Gezondheid van vluchtelingen in gemeenten: preventie centraal. In deze notitie wordt aandacht gegeven aan infectieziekten en seksualiteit onder vluchtelingen.


Veelgestelde vragen

Delen