Mensen met migratieachtergrond

Werk jij met mensen met migratieachtergrond? Vind je het lastig om gepaste aandacht te hebben voor seksuele gezondheid of voor soa en hiv? Of voor anticonceptie? Wellicht verhindert een taalbarriere kennisoverdracht?

Materiaal met diverse onderwerpen is beschikbaar om jou als professionals te ondersteunen bij je werk.

Website Zanzu.nl voor nieuwkomers en vluchtelingen

 

 

  • Zanzu.nl is de website om nieuwkomers en vluchtelingen te informeren over seksuele gezondheid.
  • Zanzu biedt in 14 talen begrijpelijke informatie, rekening houdend met culturele gevoeligheden.
  • Maak gebruik van Zanzu als fijn hulpmiddel om een gesprek te voeren over seksualiteit.

Zanzu.nl is echt een uitkomst. Door de vertalingen, ook in gesproken tekst, heb ik beter contact met mijn cliënten

Voorlichtingsmateriaal asielzoekers

Ziet u asielzoekers en mensen met migratieachtergrond in uw praktijk en denkt u dat de taalbarrière kennisoverdracht over seksuele gezondheid verhindert? Soa Aids Nederland heeft in samenwerking met Rutgers, GGD GHOR Nederland en Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) voorlichtingsfolders ontwikkeld over soa’s, hiv en condoomgebruik. De folders zijn in eenvoudige taal geschreven voor laaggeletterden en zijn beschikbaar in het Nederlands en 11 andere talen: Albanees, Arabisch, Armeens, Chinees, Dari, Engels, Farsi, Frans, Russisch, Somalisch en Tigrinya. Hieronder kunt u de folders zelf downloaden en afdrukken.

Folder over soa's Folder over condooms
Albanees (dubbelzijdig) Albanees (dubbelzijdig)
Arabisch (dubbelzijdig) Arabisch (dubbelzijdig)
Armeens (dubbelzijdig) Armeens (dubbelzijdig)
Chinees (dubbelzijdig) Chinees (dubbelzijdig)
Dari (dubbelzijdig) Dari (dubbelzijdig)
Engels (dubbelzijdig) Engels (dubbelzijdig)
Farsi (dubbelzijdig) Farsi (dubbelzijdig)
Frans (dubbelzijdig) Frans (dubbelzijdig)
Russisch (dubbelzijdig) Russisch (dubbelzijdig)
Somalisch (dubbelzijdig) Somalisch (dubbelzijdig)
Tigrinya (dubbelzijdig) Tigrinya (dubbelzijdig)

 

Anticonceptiefolders asielzoekers en statushouders

Hoe voorkom je een zwangerschap? Anticonceptiefolders zijn in meerdere talen beschikbaar. Deze kunt u hier downloaden.


 

Handvatten voor proactief testen migranten

Campagne proactief testen migranten bij huisartsen

Campagne Laat je testen


 

Welke onderwerpen spelen bij mensen met migratieachtergrond?

 

 

Onze aanpak en ambities

Wij zetten in op:

  • Versterking van hiv- en soa-testen bij mensen met migratieachtergrond
  • Wegnemen van barrières voor hiv- en soa-zorg door community based interventies
  • Betere toegankelijkheid voor mensen met migratieachtergrond van informatie over testen, behandelen en veilige seks

Expertise

Wij zijn deskundig op het gebied van soa- en hiv-preventie én mensen met migratieachtergrond. Wij profileren deze deskundigheid in samenwerking met landelijke en regionale organisaties, presenteren ons als zodanig op (landelijke) congressen en bijeenkomsten en zijn dagelijks beschikbaar voor consultatie door het veld. Zowel voor de professionals als voor (vertegenwoordigers van) de doelgroep.

 

Koersdocument The Way Forward (2015-2018)

Verbinden en samenwerken
Samenwerken en verbinden gaat wat ons betreft hand in hand. Wij zijn in staat om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Hiervoor putten wij uit een groot netwerk van landelijke, regionale en community based organisaties. Ook de directe contacten met de doelgroep zijn goed.

Community based tot mainstream
Wij werken samen vanuit onze expertise en versterken deze door samenwerking. Het verbinden laten we zien door met community based organisaties het gesprek aan te gaan, te luisteren naar hun behoeften, wensen en mogelijkheden en hen te verbinden met anderen. Hierin nemen wij een coördinerende en faciliterende rol aan. Onze kracht zit in de mogelijkheid in staat te zijn tot verbinding op allerlei niveaus. Van kleinschalig community based tot mainstream organisaties.

Bereiken doelgroepen via media
We hebben een groot netwerk en goede contacten met verschillende media voor en door de doelgroep. Wij zijn structureel aanwezig op online sites voor mensen met migratieachtergrond  en maken in nauwe samenwerking met de doelgroep voorlichtingsmateriaal. Hierdoor zijn we in staat daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het vergroten van openheid over hiv en soa’s. 

Delen