Mensen met migratieachtergrond

Werk jij met mensen met migratieachtergrond? Vind je het lastig om gepaste aandacht te hebben voor seksuele gezondheid of voor soa en hiv? Of voor anticonceptie? Wellicht verhindert een taalbarriere kennisoverdracht?

Materiaal met diverse onderwerpen is beschikbaar om jou als professionals te ondersteunen bij je werk.
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorlichtingsmateriaal asielzoekers

Ziet u asielzoekers en mensen met migratieachtergrond in uw praktijk en denkt u dat de taalbarrière kennisoverdracht over seksuele gezondheid verhindert? Soa Aids Nederland heeft in samenwerking met Rutgers, GGD GHOR Nederland en Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) voorlichtingsfolders ontwikkeld over soa’s, hiv en condoomgebruik. De folders zijn in eenvoudige taal geschreven voor laaggeletterden en zijn beschikbaar in het Nederlands en 11 andere talen: Albanees, Arabisch, Armeens, Chinees, Dari, Engels, Farsi, Frans, Russisch, Somalisch en Tigrinya. Hieronder kunt u de folders zelf downloaden en afdrukken.

Folder over soa'sFolder over condooms
Albanees ( dubbelzijdig) Albanees ( dubbelzijdig)
Arabisch ( dubbelzijdig) Arabisch ( dubbelzijdig)
Armeens ( dubbelzijdig) Armeens ( dubbelzijdig)
Chinees ( dubbelzijdig) Chinees ( dubbelzijdig)
Dari ( dubbelzijdig) Dari ( dubbelzijdig)
Engels ( dubbelzijdig) Engels ( dubbelzijdig)
Farsi ( dubbelzijdig) Farsi ( dubbelzijdig)
Frans ( dubbelzijdig) Frans ( dubbelzijdig)
Russisch ( dubbelzijdig) Russisch ( dubbelzijdig)
Somalisch ( dubbelzijdig) Somalisch ( dubbelzijdig)
Tigrinya ( dubbelzijdig) Tigrinya ( dubbelzijdig)

Anticonceptiefolders

Ook zijn er anticonceptiefolders in meerdere talen gemaakt. Deze kunt u hier downloaden.


Meer info over toegang tot zorg


Campagne proactief testen migranten bij huisartsen

Campagne Laat je testen


Werk jij met migranten en wil je weten welke onderwerpen er spelen onder welke etnische groepen?

Koersdocument Etnische Minderheden 2015-2018

Een samenvatting van ambities, strategie en activiteiten.
Soa Aids Nederland heeft voor de komende jaren een koersdocument vastgesteld dat concreet richting geeft aan de planning van activiteiten en projecten gericht op Etnische Minderheden. 

Doelen

Het programma zet zich in voor de volgende doelen:

  • Versterking van hiv- en soa-testen bij etnische minderheden (more people tested)
  • Wegnemen van barrières voor hiv- en soa-zorg door community based interventies (fewer barriers for most affected)
  • Betere toegankelijkheid voor etnische minderheden van informatie over testen, behandelen en veilige seks

 


Expertise

Het programma is deskundig op het gebied van soa- en hiv-preventie én etnische minderheden. Wij profileren deze deskundigheid in samenwerking met landelijke en regionale organisaties, presenteren ons als zodanig op (landelijke) congressen en bijeenkomsten en zijn dagelijks beschikbaar voor consultatie door het veld. Zowel voor de professionals als voor (vertegenwoordigers van) de doelgroep.

 

Waar zijn we goed in?

Verbinden en samenwerken
Samenwerken en verbinden gaat wat ons betreft hand in hand. Wij zijn in staat om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Hiervoor putten wij uit een groot netwerk van landelijke, regionale en community based organisaties. Ook de directe contacten met de doelgroep zijn goed.

Community based tot mainstream
Wij werken samen vanuit onze expertise en versterken deze door samenwerking. De mogelijkheid van verbinden laten we zien door bijvoorbeeld met community based organisaties het gesprek aan te gaan, te luisteren naar hun behoeften, wensen en mogelijkheden en hen te verbinden met anderen. Hierin nemen wij een specifieke coördinerende en faciliterende rol aan. Onze kracht zit in de mogelijkheid in staat te zijn tot verbinding op allerlei niveaus. Van soms kleinschalig community based tot grote mainstream organisaties.

Bereiken van doelgroepen via media
We hebben een groot netwerk en goede contacten met verschillende media voor en door de doelgroep. Wij zijn structureel aanwezig op online sites voor etnische minderheden en maken in nauwe samenwerking met de doelgroep voorlichtingsmateriaal. Hierdoor zijn we in staat daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het vergroten van openheid over hiv en soa’s. 

Delen