Lastig om tijdens je spreekuur met jongeren over seks te praten?

De jongere voelt misschien gêne en jij hebt misschien niet voldoende tijd om door te vragen? Verwijs dan naar de Sense Infolijn, al zes jaar dé veilige vraagbaak voor jongeren per telefoon, chat en e-mail.

Samenwerking Sense/GGD in de regio

Sinds 2014 werkt de Sense Infolijn via de chatspreekuren samen met Sense verpleegkundigen in de regio. Zes van de acht regio’s zijn door de Infolijn getraind en draaien mee in het rooster van chatspreekuren. In juni 2015 worden de laatste twee regio’s getraind.
Vanaf najaar 2015 voeren de professionals van de Sense Infolijn en de regio’s gezamenlijk acht chatspreekuren per week uit.

Sense Infolijn

Jaarlijks krijgt de Sense Infolijn rond de 20.000 vragen over seksuele gezondheid. Het (kleine) team van de Sense Infolijn bestaat uit professionals uit de gezondheidszorg, jeugdzorg, het maatschappelijk werk en onderwijs.
De Sense Infolijn ondersteunt jongeren in de ontwikkeling van hun seksuele identiteit en het bevorderen van hun seksuele gezondheid.
Maandelijkse intervisiebijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen, bijscholingen en workshops garanderen een blijvende hoge kwaliteit.

Methode

Een Sense consult is in principe eenmalig. We hanteren daarbij meerdere gespreksmethodieken, maar het gesprek is altijd ‘op maat’. We helpen jongeren bij het vinden van hun eigen oplossingen en, zo nodig, maken we ze wegwijs in online en offline hulpverlening.
Globale structuur van een gesprek via alle kanalen:

 • Vaststellen van de hulpvraag
 • Bieden van informatie op maat
 • Maken van risico-inschatting (soa & zwangerschap)
 • Bieden van ondersteuning en counseling (o.a. rond herkennen en aangeven van grenzen)
 • Adviseren en doorverwijzen (o.a. Sense spreekuur)

Expertise

Je kunt jongeren doorverwijzen voor informatie over:

 • Algemene seksualiteit
 • Verliefdheid en relaties
 • Hiv en andere soa’s
 • Meisjes/Jongens lichaam
 • Ongewenste zwangerschap en anticonceptie
 • Wensen en grenzen
 • Seks en internet

Jongeren met vragen buiten de expertise - bijvoorbeeld over algemene gezondheidszaken of gewenste zwangerschap - verwijzen de medewerkers door naar andere (gezondheids)instanties of de huisarts.

 

Delen