Internetveldwerk

In contact blijven met je doelgroep via internet

Het traditionele veldwerk van sociaal verpleegkundigen en prostitutie maatschappelijk werkers – het bezoeken van prostituees in clubs, privéhuizen, ramen en massagesalons - verplaatst zich steeds meer naar internetveldwerk. Door op deze manier in contact te blijven met je doelgroep, zorg je ervoor dat jouw zorg en service voor deze groep door blijft gaan.

Doel van internetveldwerk

  • Prostituees bekend maken met het aanbod van sociaal verpleegkundigen(en prostitutie maatschappelijk werkers) in de eigen regio
  • Voorlichting geven over soa-onderzoek, testen op locatie, veilig werken
  • Gelegenheid geven om vragen te stellen over soa’s, hiv, veilig vrijen en algemene seksuele gezondheid.

Internetveldwerk highlights

Methode

Het Prostitutie en Gezondheidscentrum P&G292 in Amsterdam heeft een duidelijke methode voor internetveldwerk ontwikkeld.
Het prostitutieteam van Soa Aids Nederland heeft op verzoek van en in nauwe samenwerking met (GGD) professionals in het werkveld deze methode landelijk uitgezet.
Inmiddels doen meer dan 10 GGD’s en andere professionals naast hun traditionele veldwerk ook internetveldwerk volgens deze methode.

Online Handboek internetveldwerk
Professionals die willen starten met internetveldwerk, kunnen gebruik maken van het online Handboek. Toegang tot het Handboek gaat via een inlog met wachtwoord.

Bijeenkomsten

'Fish where the fish are'
Sinds 2012 komen (GGD) professionals bij elkaar om de ontwikkelingen rondom internetveldwerk te bespreken. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse 'Meet & Greet' bijeenkomst voor sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere gezondheidsprofessionals.

Regio experts
Elke regio beschikt over een expert op gebied van prostitutie. Deze expert heeft veel ervaring met internetveldwerk en prostitutiebrede zaken. Zij/hij is spin in het regionale web van professionals die zich bezig houden met prostitutie in het algemeen en internetveldwerk in het bijzonder. De Regio Experts Prostitutie (REPpers) komen twee keer per jaar samen.

Delen