Informatie voor professionals

Heeft u een patiënt met hiv van niet-Nederlandse afkomst? Kan hij of zij de steun van een maatje goed gebruiken?

Meld de patiënt aan bij de coördinator van het PKB-project.

Vrijwilligers met hiv ondersteunen migranten met hiv

Het project Positieve Krachten Bundelen (PKB) koppelt hiv-positieve vrijwilligers aan kwetsbare migranten met hiv. De vrijwilliger is een ‘maatje’ die de hiv-patiënt laat zien dat je met hiv een goed en gezond leven kunt leiden. Het maatje helpt, vanuit persoonlijke ervaring, de ander om hiv een plek in haar of zijn leven te geven.

 

De vrijwilliger is gesprekspartner, vertrouwenspersoon en rolmodel. Door het maatjescontact is de migrant minder geïsoleerd en kan een stap zetten in het acceptatieproces. De vrijwilliger helpt de migrant om te gaan met de sociale en medische kanten van hiv. Dit kan resulteren in herstel van het contact met de medische en psychosociale hulpverleners, verbetering van de therapietrouw en een hogere levenskwaliteit.

Waarom is PKB nodig?

Onderzoek en ervaring tonen aan dat de behandeling van hiv-positieve migranten een slechter verloop heeft dan die van patiënten van Nederlandse afkomst. Taboes en stigma rondom hiv spelen hierbij een grote rol. Veel migranten vinden het moeilijk om over hun hiv-status te praten, vragen geen steun aan mensen in hun omgeving en kampen met gevoelens van somberheid en depressie.

 

Doorgaans zorgen ze slecht voor zichzelf. Dit alles kan nadelige gevolgen hebben voor de therapietrouw – combinatie antiretrovirale therapie (cART) en afspraken bij de behandelaar – en de kwaliteit van leven. Vrijwilligers van het PKB-project ondersteunen kwetsbare patiënten met hiv bij het leren omgaan met hiv. De vrijwilligers zijn zelf hiv-positief en vaak ook migrant. Zodoende spreken de ‘maatjes’, op verschillende wijzen, dezelfde ‘taal’.

Patiënten aanmelden

  • Meld de patiënt aan bij de coördinator van het PKB-project.
  • De PKB-coördinator koppelt de patiënt aan een vrijwilliger die dezelfde taal spreekt. De patiënt kan haar of zijn wensen doorgeven wat betreft culturele achtergrond van de vrijwilliger. De koppeling vindt plaats in het bijzijn van de coördinator. Het ontwikkelen van een vertrouwensband en het bespreken van elkaars privacy zijn hierbij belangrijke aspecten. De patiënt bepaalt hoe de contacten zullen verlopen, bijvoorbeeld via de telefoon of persoonlijke ontmoetingen.
  • De PKB-coördinator houdt contact met de patiënt, de vrijwilliger en, indien nodig, de zorgprofessional over de voortgang van het maatjescontact.

 

Wie kunnen meedoen?

Het project is gericht op kwetsbare patiënten die in een isolement zijn geraakt en geen steun kunnen of willen krijgen in hun gemeenschap. Het gaat om hiv-positieve migranten die moeilijk kunnen omgaan met hun hiv-status en daardoor hun hiv-behandeling niet volhouden en/of te maken hebben met een verminderde kwaliteit van leven. Hiv-behandelaren en verpleegkundig hiv-consulenten kunnen hiv-positieve migranten aanmelden voor het PKB-project.

 

Professionals zien resultaat:

“ Enkele patiënten hebben aangegeven dat het contact met de vrijwilliger ‘hun leven heeft gered’.”

“ Eén patiënt heeft sinds het contact met de vrijwilliger voor het eerst in jaren een ondetecteerbare viral load.”

“ Enkele patiënten hebben na gesprekken met de vrijwilliger de afspraken met het ziekenhuis hervat.”

Vrijwilligers aanmelden

 

Het project PKB is op zoek naar migranten met hiv die, als vrijwilliger, een maatje willen zijn voor een andere migrant met hiv. Het is belangrijk dat vrijwilligers initiatief kunnen nemen, goed kunnen luisteren en zich kunnen verplaatsen in het leven van een ander. Vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en krijgen een training van ca. tweeënhalve dag. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Meld de aspirant-vrijwilliger aan bij de PKB-coördinator.

 

Stichting Mara en het Erasmus Medisch Centrum werken samen in dit project en voeren het uit met het Maasstad Ziekenhuis en Soa Aids Nederland.

Contact

Organisatie: Stichting Mara
Telefoon: 010 – 4116085
E-mail: pkb@maraprojecten.nl

Delen