Hygiëne en infectiepreventie

 

Hygiëne

Hygiëne is de basis van het voorkomen van infectieziekten.

Voor de gezondheidszorg (en bijvoorbeeld huisartspraktijken) maakt de Werkgroep Infectie Preventie richtlijnen om infectieziekten te voorkomen.

Voor andere situaties maakt het Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV) richtlijnen. Voor de prostitutie is de Hygienerichtlijn Seksbedrijven belangrijk.

 

Preventie van transmissie van hiv door risicovormend medisch personeel

1. Risicovormend personeel en niet-recente hivinfectie

De Commissie preventie iatrogenen transmissie van HBV, HCV en HIV en de NVHB achten periodieke screening van risicovormend personeel op hivinfectie niet nodig. Zij sluiten een arts met hiv niet uit van risicovormende handelingen, maar stellen de betrokken arts zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar patiënten. Verder zijn ze van mening dat een risicovormende arts met hiv moreel verplicht is zijn/haar situatie te bespreken met een hiv behandelaar of bedrijfsarts. De Commissie is beschikbaar om hierbij vertrouwelijk geraadpleegd te worden.

Behandelindicatie

Hiv infectie bij een risicovormende arts kan een zeer goede aanleiding zijn om met  antivirale therapie te starten, ook al voldoet de geïnfecteerde volgens de huidige richtlijnen niet aan een behandelindicatie. Het uitvoeren van risicovormende handelingen kan als een behandelindicatie beschouwd worden.

 

2. Risicovormend personeel en recente hivinfectie

Tijdens recente hivinfectie, met of zonder symptomen, is sprake van relatief hoge virusload in het bloed. Het is aannemelijk dat in die fase de kans op transmissie van hiv van geïnfecteerde arts naar patiënt, tijdens risicovormende handelingen verhoogd is.

Een risicovormende arts met recente hivinfectie moet afzien van risicovormende handelingen en contact opnemen met een hiv behandelaar of bedrijfsarts.  Primo-infectie met hiv gaat vaak met symptomen gepaard. Ook moet deze arts contact opnemen met een hiv behandelaar of bedrijfsarts.

Eigen verantwoordelijkheid

Elke arts die risicovormende handelingen uitvoert draagt verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn/haar patiënten, wat betreft de kans dat de arts hiv oploopt. Dit element is relevant omdat een sluitend systeem voor screening van risicovormend personeel op recente/acute hivinfectie niet mogelijk is. 

Download de Leidraad preventie transmissie hiv door risicovormend medisch personeel

Delen