Arbocuratieve zorg

Werknemers met hiv kunnen op normale wijze deelnemen aan het arbeidsproces en en goed functioneren binnen een werkomgeving. De Multidisciplinaire Richtlijn Hiv en Arbeid behandelt alle factoren welke hierbij van belang zijn en geeft aanbevelingen voor professionals. De richtlijn is mede ontwikkeld door hiv behandelaren, hiv verpleegkundigen en professionals uit de arbocuratieve zorg.

Inleiding

Mensen met hiv mogen voor geen enkele functie vanwege hun hiv-status worden afgewezen. Ook niet voor functies binnen de zorg. In principe kan men goed functioneren met hiv. Toch kan op individueel nivo wat extra aandacht nodig zijn. Hoe en hoeveel hangt af van de specifieke situatie. De richtlijn geeft hiervoor aanbevelingen voor de betrokken professionals.

Thema’s

De richtlijn is gebaseerd op de ervaring en verhalen van (zorg)professionals en werknemers met hiv.  Belangrijke thema’s zijn: het al dan niet open zijn over hiv en in verband daarmee stigmatisering, en het gebrek aan kennis over hiv bij professionals, bij werkgevers en collega's.

Al dan niet vertellen

De keuze voor wel of niet vertellen ligt natuurlijk altijd bij de mensen zelf. Wie het eenmaal heeft verteld, kan niet meer terug. Als men open wil zijn over de hiv-status, kan men het beste het stapsgewijs vertellen, zodat het omgaan met eventuele reacties ook gedoseerd kan plaatsvinden.

Geheimhoudingsplicht

De richtlijn behandelt de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers. Veel werkgevers - en soms ook werknemers - zijn slecht op de hoogte van de wet- en regelgeving. Een bekende misvatting is dat iemand met hiv verplicht is de bedrijfsarts en/of de werkgever in te lichten. Die verplichting is er niet. 

(Zorg)professionals die op de hoogte zijn van iemands hiv-status hebben hierover een geheimhoudingsplicht. Ook een bedrijfsarts mag dus niet zonder toestemming van de werknemer iemand anders informeren over de hiv-status van de werknemer.

Zelfmanagement

Het belang van werk is, dat het een dagelijkse structuur geeft,  sociale contacten biedt en sowieso kan hebben van werk een goed gevoel geven. Heel belangrijk is zelfmanagement en zelf de regie nemen.

 

Zie voor nadere informatie en alle aanbevelingen: Multidisciplinaire richtlijn Hiv en Arbeid

Delen